Annonser på TVL – tekniske og juridiske krav

Her finner du informasjonen du trenger for å levere annonsemateriale til TVL

Levering: Annonsemateriellet leveres ved å gi oss tilgang til gyldig nedlastingslenke. (vi vil få en opplastningsløsning etter hvert.)

Video-, audio, filformat mm: Se dette dokumentet (oppdatert 1. april 2022).

TVL forbeholder seg retten til å selv justere lydnivå slik at det er tilpasset øvrige programmer. Spesifikasjon for lydnivå kan bli endret etter instruks fra TVL.

Teksting: Det er ikke et krav å tekste annonsen. Dersom det gjøres, brukes fonten Inter regular, størrelse 34, på sort bunn med 85 prosents transparens. Maks 2 linjer om gangen. Teksten skal være plassert som på bildet under: midtstilt i bunnen av bildet. Den kan ikke strekke seg over mer enn 75 prosent av bildets bredde.

Innholdskrav: Annonsen kan ikke ha informasjon som implisitt eller eksplisitt oppmuntrer til å pause sendingen, for eksempel QR-kode eller lange nettadresser. Den kan heller ikke henvise seeren til en annen kanal.

All lyd, bilde og tekst i reklameproduksjoner skal være rettighetsklarert for distribusjon på TV, strømming og VOD (Video on demand). 

Budskap og målgruppe: Det er ikke tillatt å sende reklame rettet mot barn. Lovens grense for barn er 18 år. Se detaljert forskrift her

Det er heller ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politiske budskap. Vi tolker livssynsreklame som oppfordring til konvertering, omvendelse e.l. eller argumentasjon for at et livssyn er rett eller bedre enn andre. Reklame for hendelser (for eksempel et religiøst arrangement, retreat, etc.), varer (for eksempel abonnement på et tidsskrift), tjenester som ikke stiller krav en bestemt tro, samt økonomisk støtte (for eksempel enkeltgaver eller en fast giveravtale til en religiøs organisasjon) er tillatt.

Annonsen skal være på norsk.

Ta kontakt med TVL, dersom noe er uklart.