Den norske kirke positiv til TVL-samarbeid

«Kirkerådet ser positivt på at DnK er med på initiativet fra Vårt Land på å etablere en bred kristen TV-kanal som både vil benytte nett-tv og linjært tv. Dersom prosjektet lar seg realisere vil det kunne bli en kraftfull mulighet til å nå et bredt publikum med evangeliet.»

Slik begynner vedtaket i Kirkerådet 28. januar om et mulig samarbeid med Vårt Land om å produsere TV. Kirkerådet ber om en utredning fra sekretariatet som klargjør «elementer knyttet til økonomi, styring, redaktøransvar og risiko» og «inneholde flere scenarioer for deltagelse fra Dnk med tilhørende kost».

Les hele pressemedlingen fra Den norske kirke her.

Alf Gjøsund, prosjektleder for Vårt Lands tv-prosjekt, sier til Vårt Land at han er godt fornøyd med Kirkerådets beslutning.

– Det er veldig gledelig at en så viktig aktør gir så positive signaler.

Han forteller at de ikke hadde utarbeidet noe utkast til avtale, men først og fremst skissert opp hovedlinjene.

– Så dette var helt i tråd med våre forhåpninger og et viktig skritt videre i arbeidet med kanalen.