Dette er TVL

TVL er:

1. En TV-kanal som deler det kristne budskapet
Mottoet vårt er “Vi hjelper deg å løfte blikket”. Det handler først og fremst om å formidle et budskap som får mennesker til å oppdage sin verdi. TVL er forankret i den kristne kirkes bekjennelse og tro på at hvert eneste menneske er skapt i Guds bilde og er verdt mer enn alt annet i skaperverket. Vi ønsker å lage programmer som formidler evangeliet om at Gud ble menneske i Kristus og ved sin død og oppstandelse åpnet veien tilbake til seg. Dette ønsker vi å gjøre gratis, på så mange plattformer som mulig, slik at alle som vil kan se.

2. En TV-kanal som løfter fram kristne verdier.
Det kristne menneskeverdet utfordres stadig. Vi vil aldri slutte å sende programmer som taler de svakestes sak, som fremmer fred og nestekjærlighet, og som hjelper mennesker til å leve gode liv. Dette vil vi gjøre med en hengivenhet til Bibelen og de kristne bekjennelsesskriftene, og på en måte som samler – ikke splitter – kristne.

3. En TV-kanal som fremmer kunnskap om kristen tenkemåte og kultur
Vi er klar over at det finnes mange eksempler på at den kristne kirke har misbrukt makt gjennom historien. Men det er ikke hele fortellingen. Vi tror at den kristne innflytelsen på kultur- og samfunnsliv er uvurderlig og vi er ustanselig på jakt etter dokumentarer og dramaserier som løfter fram og opplyser om dette.

4. En TV-kanal som støtter kristne menigheter og organisasjoner.
I en tid hvor religiøs tro blir sett på med stadig større skepsis, vil vi formidle et annet bilde: Vi vil peke på og løfte fram det gode, kristne arbeidet som gjøres over hele landet, og i resten av verden gjennom menighetsarbeid, misjon og kristen diakoni. Slik vil vi ikke bare bidra til at sekulære mennesker ser flere av troens positive sider, men også inspirere kristne til fornyet engasjement.

5. En TV-kanal som snakker vanlige folks språk.
Vi ønsker å være en så god TV-kanal at folk vil ønske å se på oss enten de er kirkeaktive eller ikke. Dette oppnår vi med kvalitet og bredde i programutvalg, og gjennom å tone ned språklige og kulturelle barrierer.

Lykkes vi? Så langt viser både seertall og tilbakemeldinger at vi er i ferd med å lykkes. Vi er i ferd med å bli den største kristne medieplattformen i Norge, målt i antall mennesker som bruker oss. Allerede nå er vi den største kristne TV-aktøren, og det med bare 50 prosent distribusjon. Distribusjonen øker, i løpet av november skal vi være på plass på Telias plattformer. Allente har signalisert at de ønsker å få oss på plass så snart det er praktisk mulig. Det betyr etter alt å dømme minst en dobling av seertallene.

Vi samarbeider særlig tett med TV-Inter, som har produsert kristent TV-innhold til NRK og TV 2 i en årrekke, og er nå den største TV-distributøren av deres kvalitetsinnhold.

Disse kristne organisasjonene har vi/er vi i gang med samarbeid med i 2022:

 • Den norske kirke
 • Kirkens Nødhjelp
 • Frelsesarmeen
 • Norsk Luthersk Misjonssamband
 • Stiftelsen Diakonhjemmet/VID
 • IMI-kirken (Normisjon)
 • Ungdom i oppdrag

Vi er også i samtaler med disse aktørene, som har intensjonsvedtak om å samarbeide med oss:

 • Det Norske Misjonsselskap og NMS ung
 • Misjonsalliansen
 • Norges Kristne Råd
 • Kirkelig Dialogsenter
 • Troens bevis
 • Israelsmisjonen
 • Olavsfest
 • Areopagos