Ønsker du deg gode, varierte TV-programmer som:

  1. inspirerer og utfordrer deg?
  2. løfter fram kristne verdier?
  3. deler det kristne budskapet?
  4. fremmer kunnskap om kristen tenkemåte og kultur?
  5. støtter kristne menigheter og organisasjoner?
Da er TVL en kanal for deg!

Mediebildet er i endring. Vi får nyheter fra forskjellige steder, og det kristne budskapet forsvinner fra det offentlige rom. Det er viktigere enn noen gang å støtte opp om de verdiene vi ønsker å se mer av.

TVL er en kanal der du kan se kvalitet med et kristent verdigrunnlag.
Vi arbeider for å:

1. Inspirere og utfordre deg 

Vi ønsker å være en god TV-kanal med kvalitet og bredde i programutvalget. I tillegg til å inspirere og fengsle, vil vi utfordre og skape ettertanke. Vi kommer til å være ærlige og selvkritiske, men vi kommer også til å hjelpe deg å løfte blikket. Det skal gjøre noe med deg å se på TVL.

2. Løfte fram kristne verdier.
Det kristne menneskeverdet utfordres stadig. Vi vil aldri slutte å sende programmer som taler de svakeste sin sak, som fremmer fred og nestekjærlighet, og som hjelper mennesker til å leve gode liv. Dette vil vi gjøre med en hengivenhet til Bibelen og de kristne bekjennelsesskriftene, og på en måte som samler – ikke splitter – kristne.

3. Dele det kristne budskapet
Mottoet vårt er “Vi hjelper deg å løfte blikket”. Det handler først og fremst om å formidle et budskap som får mennesker til å oppdage sin verdi. TVL er forankret i den kristne kirkes bekjennelse og tro på at hvert eneste menneske er skapt i Guds bilde og er verdt mer enn alt annet i skaperverket. 

Vi ønsker å lage programmer som formidler evangeliet om at Gud ble menneske i Kristus og ved sin død og oppstandelse åpnet veien tilbake til seg. Dette ønsker vi å gjøre gratis, på så mange plattformer som mulig, slik at alle som vil kan se.

4. Fremme kunnskap om kristen tenkemåte og kultur
Vi er klar over at det finnes mange eksempler på at den kristne kirke har misbrukt makt gjennom historien. Men det er ikke hele fortellingen. Vi tror at den kristne innflytelsen på kultur- og samfunnsliv er uvurderlig og vi er ustanselig på jakt etter dokumentarer og dramaserier som løfter fram og opplyser om dette.

5. Løfte frem kristne menigheter og organisasjoner.
I en tid hvor religiøs tro blir sett på med stadig større skepsis, vil vi formidle et annet bilde: Vi vil peke på og løfte fram det gode, kristne arbeidet som gjøres over hele landet, og i resten av verden gjennom menighetsarbeid, misjon og kristen diakoni. Slik vil vi ikke bare bidra til at sekulære mennesker ser flere av troens positive sider, men også inspirere kristne til fornyet engasjement.

Tusen takk for din gave!