Inkludering og kjønnsbalanse

TVL er for alle. Her er idealene vi etterstreber:

TVL ønsker en tilnærmet lik representasjon av menn og kvinner i programmene. Det betyr at dere bør tenke over sammensetningen av både programledere og gjester/deltakere i talkshows og andre programmer, og av den samlede mengden aktive aktører i gudstjenester.

Vi anbefaler også at dere har et bevisst forhold til hvilke roller kjønnene tildeles. Noen amerikanske kristne talkshow har nesten utelukkende menn i rollen som sterke meningsytrere, mens kvinner sitter og nikker til det mennene sier.

Nå skal det sies at disse kanalene gjerne har egne kvinne-talkshow. Disse bekrefter til gjengjeld kjønnsstereotypiene ytterligere, ved at disse showene handler om hus, hjem og barneoppdragelse. Vi er selvsagt åpne for talkshow med kun likekjønnet deltakelse på TVL, men, for å sette det på spissen: Da bør mennene snakke om spedbarnsstell og kvinnene bør løse verdensproblemene. slik det ofte er i det virkelige livet.

Vi ønsker dessuten en så stor variasjon som mulig av mennesker med ulik hudfarge/etnisistet.

Kristne sammenhenger skal være åpne for mennesker med både fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser, dette bør også gjenspeile seg i valget av programdeltakere.

Språk

Også når du snakker kan det være lurt å være bevisst på hvordan du omtaler andre mennesker. Vi legger ikke opp til en radikal linje i kjønnsspørsmål, men vi forsøker å unngå foreldete kjønnsstereotypier.

Vi synes Språkrådets veiledning for kjønnsbalansert språk er veldig god, og anbefaler å sette deg inn i den.

Vi er også opptatt av bevissthet om hvordan vi snakker om den flerkulturelle virkeligheten i Norge. Vi tror ikke noen ønsker å såre eller krenke andre mennesker, men manglende bevissthet kan føre til at man gjør nettopp det. En nyttig ressurs for å unngå dette, er NRKs flerkulturelle ordliste.

Inkluderende språk handler imidlertid om mye mer enn kjønn og flerkulturell virkelighet. Det handler om å forstå at mennesker i Norge er i svært ulike livssituasjoner. Nesten 40 prosent av norske privathusholdninger består av kun én person. Det bør gjenspeile seg i måten man snakker om menneskers liv.

En god regel er å huske på at ditt liv ikke er likt alle andres. Vær inkluderende. Ikke ta for gitt at mennesker har like mye penger, like høy utdannelse eller er opptatt av de samme tingene som du er opptatt av.

Gå tilbake til startsiden