Konfliktrådet blir podcast

Skal alle gå i kirken? Prest Aud Irene Svartvasmo mener ikke det, noe prest Arnfinn Eng reagerer på. Nå får du programmet før sendetid – på podcast.

Ikke alle interesserer seg for det kirken kan tilby. Hvis man heller ikke tror at menneskers evighet avhenger av tro eller menighetstilhørighet, da er det kanskje ikke så viktig?

Det er en problematisk påstand, vil noen mene, noe som gjør den til et perfekt tema for TVLs konfliktråd. Her tar vi helst sakene før de blir til konflikter. Om mulig greier vi å unngå nettopp det.

Etter vår mening er det dette en god debatt skal: Forsøke å finne løsningene i stedet for å dyrke ytterpunktene og skape polarisering.

TVL er mulig takket være stadig flere støttespillere. Her kan du bidra.

I andre episode av TVL-magasinet: Konflikrådet møtes sykehusprest Aud Irene Svartvasmo sokneprest og Arnfinn Eng. Dessuten bidrar religionssosiolog Ida Marie Høeg med forskningsfakta om folks holdning til kirke.

Vi får også besøk av en annen sokneprest, nemlig Ronald Mong, som ikke lenger vil si “Jeg tror på Gud fader” i trosbekjennelsen. Han vil si “Vi tror på Gud fader” i stedet. Det er biskop emeritus Halvor Nordhaug skeptisk til, men samtalen blir særdeles god og opplysende for de som er interessert i gudstjenesteliv.

Har du ikke tid til å se dem på TV? Lytt mens du sitter på toget, eller går tur med hunden, på podcasten vår.