Leif Ingvald Skaug blir ansatt i TVL: «Dette er en unik mulighet»

Under pandemien har «organisten» sunget seg inn i hjertene til tusenvis av nordmenn. Nå blir han leder for innhold og utvikling i TVL.

– Leif Ingvald har bevist at kvalitet på TV ikke handler om å bruke mest mulig penger, men om å få mye ut av lite, sier TVL-redaktør Alf Gjøsund.

TVL har ansatt Leif Ingvald Skaug som leder for innhold og utvikling i kanalen. Han skal hjelpe kirker og organisasjoner i gang med innholdsproduksjon og assistere redaktøren i arbeidet med lansering og utvikling av kanalen.

Kompetanse og nettverk

– Skaugs bakgrunn gjør ham spesielt egnet til denne stillingen. Som tidligere daglig leder for TV Inter har han høy kompetanse på innholdsproduksjon. Han har et stort kontaktnett i både produksjonsmiljøer og artistmiljøer, og han kjenner både Den norske kirke og resten av Kirke-Norge svært godt. Dessuten har han utmerket seg på en spesiell måte under pandemien, sier Gjøsund.

Som leder for koret Gospel Explosion har Leif Ingvald Skaug fått med seg «hele Norge» på korøvelser under pandemien. Foto: Martin Lilleberg.

Det siste refererer til Skaugs engasjement for å lage godt videoinnhold fra Den norske kirke på sosiale medier. Som organist i Indre Østfold tok Skaug ansvaret for en rekke programproduksjoner. Fra flere kirker i Borg bispedømme – og fra Skaugs egen garasje – har han laget TV-program med gudstjenester, konserter, korøvinger med Gospel Explosion og talkshow. For dette har han fått både priser og utmerkelser.

– Leif Ingvald er en som får ting til å skje. Og da snakker vi ikke bare om det synlige – det som gleder og oppmuntrer folk. Det handler vel så mye om å få logistikken og økonomien til å gå rundt. Dette er uhyre viktige egenskaper for en kanal som har ambisjoner om høy kvalitet med begrensede midler, sier Gjøsund.

Fortsatt organist – i en lavere stillingsprosent

Skaug går i første omgang inn en 50 prosents prosjektstilling. Han starter opp allerede 1. januar.

– Jeg hadde allerede bedt om permisjon fra deler av stillingen som organist. Jeg følte et ansvar for ikke å slippe taket i det fantastiske engasjementet vi har opplevd rundt kirkens nærvær på digitale flater under pandemien, sier Skaug.

Han sier at det «fyller ham med enorme mengder energi» at dette engasjementet nå skal brukes innenfor TVLs prosjekt.

– Dette er en unik mulighet som kanskje aldri kommer igjen, og da vil jeg være med og hjelpe til fra starten.

– Bredt, men ikke overflatisk

Skaug har tidligere vært prosjektdirektør i Mentor Medier. Når han nå kommer tilbake til et av mediehusets selskap, er det med visjonen om en TV-kanal som når det brede lag av folket.

– Helt siden jeg var ung har jeg ivret for samarbeid mellom kirkesamfunn. Nå håper jeg vi kan samle oss om TVL, slik at det kan bli et varig tilbud til mennesker som er nysgjerrige på tro og på de viktige spørsmålene.

– Nå håper jeg vi kan samle oss om TVL, slik at det kan bli et varig tilbud til mennesker som er nysgjerrige på tro.

Men selv om Leif Ingvald Skaug er kjent for entusiasme og energi, mener han at TVL må formidle dypere innhold.

– Min erfaring fra de siste 20 månedene er at vi trenger mer enn lett underholdning. Alle trenger noe å gripe tak i, noe som bærer oss gjennom livet, gjennom pandemi, glede og sorg. Der tror jeg TVL kan spille en særdeles viktig rolle, sier han.

Kontaktinfo:

Leif Ingvald Skaug, organist og påtroppende leder for innhold og utvikling i TVL
Tlf: 470 21 200
E-post: leif.skaug@tvl.no

Alf Gjøsund, sjefredaktør og
adm. dir. for TVL
Tlf: 924 48 666
E-post: alf.gjosund@tvl.no

(Foto øverst: Ganeshfoto)