NLM er positive til TVL

Vårt Land og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har inngått en intensjonsavtale om TV-samarbeid.  

Foto: Torgeir Henden

–  Vi tror det ville vært bra om en slik kanal kunne se dagens lys. Etter flere samtaler med Vårt Land om deres prosjekt, er vi innstilte på å gi dette en sjanse. Vi tror det kan gi NLM en mulighet til å presentere både evangeliet og vårt misjonsarbeid, sier Øyvind Åsland, generalsekretær i NLM.

Han trekker fram muligheten til at TV-kanalen kan nå langt ut som en viktig årsak til at NLM ønsker å slutte opp om Vårt Lands prosjekt.

– Vi ser verdien av å kunne nå ut i en kanal som ikke blir for intern.

Øyvind Åsland, generalsekretær NLM

– Vi ser verdien av å kunne nå ut i en kanal som ikke blir for intern. Så er det noe utfordrende for oss at kanalen vil favne en stor teologisk bredde, men vi er blitt forsikret om at muligheten er der for at vi kan formidle vårt ståsted og teologiske profil gjennom ulike programmer. 

– Gjenkjennelig på TV

En rekke formater og programideer er diskutert. Åsland sier at de ikke har landet en konkret plan, men at dette vil bli utdypet i tiden som kommer.

– Vi er en misjonsorganisasjon som også har et sterkt engasjement for å forkynne evangeliet i Norge. De som er engasjerte i NLM vil kjenne oss igjen, også når vi er på TV, sier han.

Alf Gjøsund er redaktør for TVL-prosjektet. Han er svært glad for at NLM sier så tydelig at de ønsker å være med.

Gleder seg til bedehus-TV

– Jeg kan ikke se for meg en bred kristen kanal uten at bedehustradisjonen er representert. Veldig mange nordmenn har denne tradisjonen dypt i hjertet. NLM er Norges største misjonsorganisasjon, og driver også et omfattende bistandsarbeid. Dette er et engasjement som passer godt inn i vår profil.

Gjøsund sier han gleder seg til videre samtaler med NLM. 

– Vi har veldig mange spennende ideer på bordet. Dette skal ikke bli smalt.

Alf Gjøsund, redaktør for TVL-prosjektet

– Vi har veldig mange spennende ideer på bordet. Dette skal ikke bli smalt. NLM har vært nytenkende og offensive gjennom hele sin historie, jeg tror at TV-satsningen deres vil vise at de fortsatt er høyst oppegående, sier han.

– Når vil en endelig avtale foreligge? 

– Vi kommer til å jobbe parallelt med flere organisasjoner, og må se dette i sammenheng. Men vi må selvsagt ha en detaljert avtale på plass i god tid før kanalen starter sendinger, sier Gjøsund.