Seertallene gir lite grunn til bekymring

TVLs seertall stuper, kunne avisen Dagen melde forleden. Forståelig at de skriver det, jeg liker Dagens evne til å sette ting på spissen, særlig når man greier å være fair samtidig. Det gjør man som oftest.

Det er man her også, men man har selvsagt ikke den kunnskapen om seertall som vi som driver med TV hver dag sitter på.

De faktiske seertallene er atskillig høyere enn Kantars målinger.

Sertallene på TV går opp og ned. Denne uken (uke 47) er vi størst igjen, med god margin. Så er det riktig at tallene til TVL gikk noe ned i oktober og november, men det er også riktig at våre faktiske seertall er atskillig høyere enn Kantars målinger.

I tillegg til å abonnere på Kantars målinger får vi nemlig oversikter fra distributørene fra tid til annen. De tar ikke utgangspunkt i et representativt panel, men er tekniske målinger av hele seermassen. Disse viser cirka det dobbelte av Kantars tall. Og da snakker vi ikke om personer som ser, men om antall TV-bokser som «ser». Hvor mange personer som ser per boks er usikkert, men målinger i andre land antyder cirka 1,5 seer per boks.

Hvorfor er avviket så stort?

Sannsynlig nok fordi TVL ikke har rukket å bli allment kjent. Tilbakemeldinger fra våre seere tyder på at ganske mange av dem er utenfor det segmentet som leser kristne aviser. Av disse er det relativt få som har fått med seg at TVL finnes, og vi har så vidt startet markedsføringen overfor disse gruppene. Vi har dermed både en jobb å gjøre og et stort potensial. Men altså også en stor risiko for undermålinger fra Kantar. De beste ukene våre hadde vi sannsynligvis 100 tusen seere, atskillig flere enn Kantar målte. Da er seere som «bare er innom» ikke medregnet.

Ut av basisutvalget

Men hvorfor går vi i det hele tatt ned? Det har to viktige årsaker.

Telenor, som dekker cirka 25 prosent av markedet, tok oss ut av basisutvalget i slutten av september. Da ble vi en kanal man måtte velge inn. Det var en planlagt endring – dette skjer med alle nisjekanaler, og vi har ingen grunn til å klage – ikke minst fordi vi fikk være i basisutvalget mye lenger enn avtalt.

Til tross for dette har ikke seertallene på langt nær gått ned så mye som endringen skulle tilsi. Det skyldes at enda flere seere hos den cirka like store distributøren Altibox – der vi er i basisutvalget i minst halvannet år til – ser på oss. 

Når vi forsvinner ut av listene må seerne inn på sin egen nettside og velge oss inn igjen. Det er en høy terskel for mange brukere. Vi får kontinuerlig henvendelser fra seere som har oppdaget at TVL er borte. Derfor har vi laget en beskrivelse av hvordan de kan få oss tilbake, men det går selvsagt veldig treigt å komme opp til det gamle nivået. 

En ventet økning

Når vi nå i slutten av måneden blir en del av Telias tilbud venter vi oss en kraftig økning igjen. Og en enda kraftigere økning når vi blir en del av Allentes tilbud (tidspunktet for dette er fortsatt ikke kjent for oss, men vi har fått klare løfter om at de vil ta oss inn så fort det er praktisk mulig).

Men en annen ting har også betydning for sertallene: Egenprodusert innhold av høy kvalitet er selve nøkkelen til høye seertall.

Vi ser det når vi lager programmer som Garasjekveld, Hovedkontoret og Sesongstart. Seerne strømmer til. Det kommer de til å gjøre når vi sender «Lyset skinner i mørket» i samarbeid med Misjonssambandet første søndag i advent, når vi sender serien Mot og mening med Ingrid og Anne i desember – eller Frelsesarmeens julegryteprogram oppunder jul.

Dette blir fantastiske produksjoner som seerne kommer til å elske.

Det følger selvsagt bekymringer med å starte opp en TV-kanal som TVL. Men seertallene er på ingen måte det vi bekymrer oss mest for.