Tekniske krav til programmer

Programmer og reklamefilmer må oppfylle følgende krav for å bli sendt på TVL (siden er under utarbeidelse):

Spesifiserte tekniske krav til programmer på TVL finnes i dette dokumentet.

Programmet skal ikke inneholde vannmerke eller programlogo i hjørnet eller andre steder (alle programmer merkes automatisk med TVLs logo i venstre hjørne). Unntaket er programmets avslutning, der produsentens og/eller programeierens logo kan vises.

Programåpning

Hvis programmet har sponsorplakater skal disse vises før vignetten. Vignetten kan vare i inntil 30 sekunder. Informasjonen i vignetten skal være programnavn, eventuelt navn på programleder(e), navn på programeier, og (hvis annen enn programeier) på produsent.

For eksempel

Filosofi på Fagerborg
med Sunniva Gylver og Henrik Syse
Produsert av NN Produksjonsselskap
for Den norske kirke, Fagerborg menighet

Eller

Plussprat
Egil Svartdahl
Et program fra TV Inter

Logoer (med unntak av programlogo) skal ikke vises i vignetten. TVL kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til avvik fra disse retningslinjene.

Ved gudstjenester skal TVLs innpakning for gudstjenester brukes, med mindre noe annet er avtalt. Ta kontakt for å få nærmere informasjon om dette.

Teksting

Alle programmer (med unntak av direktesendte) skal ha medfølgende teksting i separat fil. TVL bruker fortrinnsvis filtypen srt. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Annen nødvendig skriftlig informasjon kan ligge i videofilen/-strømmen. For eksempel skal alle musikalske innslag merkes med navnet på verket, til høyre for TVL-logoen i venstre hjørne. Viktige aktører skal merkes med navn og tittel ved første opptreden nede, enten til venstre i bildet, eller i midten. Nederste del av denne informasjonen må være over nederste undertekst.

Benytt fonten Inter farge hvit på transparent eller sort halvtransparent bakgrunn dersom ikke egen visuell profil for programmet er utviklet. Teksten skal ikke være større enn nødvendig for å lese informasjonen. Informasjonen skal heller ikke vises lenger enn nødendig for å oppfatte den (3–4 sekunder).

Undertekster skal vises med fonten Inter regular, størrelse 45, på sort bunn med 45 prosents transparens. Maks 2 linjer om gangen. Teksten skal være plassert som på bildet: midtstilt i bunnen av bildet. Den kan ikke strekke seg over mer enn 60 prosent av bildets bredde.

Under strømming av direktesendte gudstjenester kan teksten til liturgiske ledd, bibellesning og salmer/sanger med fordel vises, i samme format som underteksten.

Programavslutning

I avslutningen skal alle medvirkende og rettighetshavere krediteres. (Kreditering er å navnefeste opphavspersoner, og gi seeren informasjon om hvem som er ansvarlig for produksjonen.)

Bruk samme farge på rulleteksten som TVLs sluttplakat (se nedenfor). Disse skal nevnes, i følgende rekkefølge: opphavspersoner og kunstnerisk utøvende, programeier (gjerne med logo), ansvarlig produsent (gjerne med logo), sponsor(er), Produksjonsselskapet, Co-produsenter, Programmets redaktør, ansvarlig redaktør for TVL, kreditering av formater. Sponsorplakater (hvis sponsorene ikke er nevnt i rulleteksten), og til slutt TVLs sluttanimasjon.

Maks lengde på ettertekster er normalt 15 sekunder, i tillegg til programeiers og (evt.) produsents logo (maks 4 sekunder), etterfulgt av TVLs sluttplakat (finnes på denne siden).

Vedlegg til programmet

Program som leveres til TVL må ha medfølgende rapportskjema, programomtale programlogo i png-format og bilder til bruk i både sendeskjema og VOD-løsningene (jpg-format).

Rapportskjemaet må inneholde informasjon om all musikk (inkl. tittel, komponist/forfatter og nøyaktig lengde) og tekst som ikke er falt i det fri.

Programomtalen skal inneholde en presentasjon av programmet/episoden, deltakere, tema, etc.

De medfølgende bildene må være et programbilde som kan identifisere programmet i seg selv (uten tekst eller tittel) samt episodebilder (der programlederen vises med deltakere, for eksempel i en situasjon. Bildene skal leveres i to versjoner: en i 16:9-format med en oppløsning på minst 1920×1080, en i 2:3-format med en oppløsning på minst 1080×1620.

Får du problemer med å levere noe av dette, ta kontakt med TVL.

Rettigheter

Musikk som spilles live blir TONO-klarert av oss. All annen musikk (for eksempel avspilling av studioprodusert musikk, eller musikk på enkeltstående videoinnslag) må rettighetsklareres for TV før bruk. Ta kontakt med oss for å være på den sikre siden.

Tekstrettigheter: Tekster til bibelutgavene fra Det norske bibelselskap kan gjengis skriftlig. For andre bibelutgaver: Ta kontakt med rettighetshaver. Rettigheten til å gjengi teksten til salmer/sanger må klareres med hver enkelt rettighetshaver. For salmebokens vedkommende er dette ikke Eide forlag, men den enkelte rettighetshaver (oppgitt i salmeboken).

Alle andre tekster må rettighetsklareres på forhånd for TV, strømming og VOD. Husk å kreditere rettighetshaver i programavslutningen.

Gå tilbake til startsiden