TVL og utdanningsinstitusjoner

Redaksjonelt samarbeid

TVL har formidling av verdier, kunnskap og refleksjon som et viktig formål. Det deler vi med kristne utdanningsinstitusjoner. Vi vil derfor gjerne snakke med dere om programmer som kan oppfylle vårt felles oppdrag: 

Dokumentarer eller andre opplysende program: Mange utdanningsinstitusjoner har et viktig formidlingsoppdrag, med både allmennheten og kristne miljøer som målgruppe. Dersom dere ønsker å lage program eller serier som formidler forskning og kunnskap som sammenfaller med TVLs oppdrag har vi noe å snakke om – for vi ønsker innhold av nettopp denne typen. Formen være en dokumentarfilm, en dokusåpe, et samtale- eller underholdningsprogram. 

Undervisningssamarbeid: En del skoler ønsker å engasjere elever og studentene i mediearbeid med mening. Å få dette publisert på en seriøs plattform betyr mye for motivasjonen i slike prosjekter. Vi ønsker å snakke sammen om formater som kan fungere for våre felles målgrupper.

Konferanser: Noen utdanningsorganisasjoner arrangerer konferanser og samlinger som gjerne strømmes på nettet. Med noen grep kan disse produksjonene bli TV-program som kan få langt større rekkevidde. 

Betalte tjenester

Studioleie og prosjektledelse: Trenger dere hjelp til å få programprosjektet i havn? Vi har kompetansen, utstyret og fasilitetene. Dessuten har vi en sammenfallende interesse: Dere ønsker å gjøre dette så enkelt og rimelig som mulig. Vi ønsker at flest mulig kristne aktører skal se seg tjent med å bruke TV til å formidle budskapet sitt. Derfor er vi tjent med at dere får så høy kvalitet som mulig til lavest mulig pris.

Sponsing: Noen programmer blir bare til hvis utgiftene dekkes gjennom sponsing. Noen av programmene vi planlegger har siktemål som sammenfaller med utdanningsorganisasjonens formål. Vi inviterer organisasjonene til å sponse slike programmer. Dere får synlighet i form av en sponsorplakat før og etter programmet.

Content reklame: Har dere et tilbud dere ønsker å informere skikkelig om? Content reklame er en video som er betydelig lengre enn et vanlig reklameinnslag. Det kan ta form av en reportasje eller informasjonsprogram, og dere kan oppfordre til å støtte arbeidet på konkrete måter. Programmet vil bli merket «annonsørinnhold» for å markere forskjellen på dette programmet og redaksjonelt innhold på TVL. Vi gjør oppmerksom på at reklame særlig rettet mot barn ikke er tillatt i Norge.

Tradisjonell reklame: En god reklamevideo appellerer normalt langt sterkere enn et trykt budskap. Kortere reklamevideoer som oppfordrer til handling kan være effektive virkemidler, men reklamevideoer kan også være viktige profileringsvirkemidler. På internett er slike videoer lett å overse eller velge bort. På TVL vil budskapet få en helt annen oppmerksomhet. Seerne har valgt kanalen på grunn av sin spesielle interesse for tematikken – noe som gjerne innebærer høyere motivasjon for å respondere på budskapet. Dessuten får du mange visninger for pengene. Vi gjør også her oppmerksom på at reklame særlig rettet mot barn ikke er tillatt i Norge. Les mer om reklame her.

Stillingsannonser: Trenger dere en ny medarbeider? På TVL kan du nå mange flere – og det trenger ikke bli dyrere enn en vanlig annonse. 

Kan dette være interessant for dere? Ta kontakt med oss på e-postadressen tv@vl.no, så avtaler vi et møte.