TVL ønsker kringkastingsråd etter NRK-modell

I et ferskt intervju med Dagen om utviklingen i våre TV-planer forteller redaktør Alf Gjøsund at han er i dialog med Norges Kristne Råd om muligheten for at rådet utnevner et kringkastingsråd for den planlagte TV-kanalen.

– Slik vil Kristen-Norge kunne få innflytelse gjennom et rådgivende forum, noe som er nødvendig for en kanal som trenger tillit. Hele muligheten til Vårt Land-TV ligger i at bredden av den norske kristenheten opplever at det er deres kanal, sier Gjøsund til avisen.

Presseetikken setter grenser

Vi vil gjerne utdype dette nærmere:

Redaktørplakaten slår fast at redaktøren «har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold». Dersom vi vil gi noen innflytelse over innholdet, er et rådgivende organ derfor en naturlig ordning.

Samtidig kan vi ikke fordele plasser i et redaksjonelt råd etter i hvilken grad man bidrar på kanalen – i så fall ville man i prinsippet kunne «kjøpe seg til» redaksjonell innflytelse. Samtlige regelverk for presse og kringkasting legger stor vekt på at slike fordeler og bindinger skal unngås.

Derfor sonderer vi mulighetene for at Norges Kristne Råd kan utnevne et slikt organ som representerer bredden av norsk kirkeliv.

Representasjon er avgjørende

Er det viktig at akkurat Norges Kristne Råd gjør det?

Både ja og nei. Det finnes andre modeller. I Vårt Land har vi for eksempel et representantskap som blant annet diskuterer avisens redaksjonelle profil på et årlig møte. Dette utnevnes av generalforsamlingen i Mentor Medier. Også her legger man vekt på at bredden av Kirke-Norge er representert.

Ser vi på NRKs modell, utnevner Stortinget og Regjeringen henholdsvis åtte og seks medlemmer hver. Slik sikrer man den nødvendige bredden i rådet.

Det finnes selvsagt ikke sammenlignbare organ i Kirke-Norge, men Norges Kristne Råd er det nærmeste vi kommer. Derfor er det naturlig å henvende seg til dem. Det vil sikre en uhildet utnevnelse.

Norges Kristne Råd representerer kirker. Men Kirke-Norge også består av mange andre typer organisasjoner. Det finnes ikke noe tilsvarende felles råd for organisasjonene, men så langt har vi ikke møtt motforestillinger mot at Norges Kristne Råd utnevner rådet.

Offentlige uttalelser

Vi har tro på åpenhet. Kringkastingsrådet i NRK har stor innflytelse nettopp i kraft av at møtene og vedtakene er offentlige. Det er naturlig at også møtene i TVLs rådgivende organ vil være offentlig tilgjengelig på video – kanskje også som en egen TV-sending. Dersom det føres protokoll er det naturlig at også denne er offentlig.

LES OGSÅ: Norges Kristne Råd sier ja til TVL