Vårt Land åpen for å tilpasse TV-modellen

Den norske kirke sa nei til Vårt Lands TV-invitasjon. Vårt Land ser fortsatt muligheter for et samarbeid.

Fredag vedtok Kirkerådet i Den norske kirke at man ikke ønsker et samarbeid om TV med Vårt Land. 

I vedtaket heter det blant annet at «Ut fra en totalvurdering av målgruppe, risiko, økonomiske konsekvenser, nedslagsfelt og kanaler med størst potensiale ønsker Kirkerådet ikke å gå inn i et formalisert samarbeid med TVL, slik det er beskrevet i invitasjonen».

Vil møte Kirkerådets leder

Alf Gjøsund, redaktør for TVL-prosjektet, sier han ikke har lest sekretariatets utredning og derfor ikke vet hva man legger i formuleringen «slik det er beskrevet i invitasjonen.».

– Vi ser mange åpninger for å få til en samarbeidsmodell som Den norske kirke kan slutte seg til. Invitasjonen er svært fleksibel, og Den norske kirke kan være med uten risiko, og på det økonomiske nivået den selv er komfortabel med. 

Nå ber han om et møte med Kirkerådets leder for å få klarhet i hva vedtaket innebærer.

– Kirkerådet var svært positive i januar. Vedtaket i forrige uke viser at man fortsatt ønsker å lage kristent TV-innhold – og man ønsker å gjøre det i et samarbeid med bredden i Kristen-Norge. Det kan tyde på at både Den norske kirke og TVL vil tjene på å fortsette kontakten.

Tilpasser gjerne

Så langt har ni organisasjoner og kirkesamfunn inngått intensjonsavtaler om TV-samarbeid, inkludert Norges Kristne Råd. Gjøsund presiserer at prosjektet er blitt tilpasset i møte med samarbeidende organisasjoners behov.

– Det gjør vi gjerne i møte med Den norske kirke også. Vi har fått mange bekreftelser på at vi er på rett spor, og på at en bred og samlende TV-kanal er ønsket av Kirke-Norge. Derfor fortsetter vi arbeidet med å få dette til. Det kan bli forsinkelser, men hvis det er prisen for at også Den norske kirke kan slutte seg til, er det verdt det, sier Gjøsund.