TVL og barne- og ungdomsorganisasjoner

Redaksjonelt samarbeid

TVL har formidling av det kristne budskapet som et viktig formål. Det deler vi med kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi ønsker å gi skikkelig konkurranse til kommersielle interesser som forsøker å vinne kampen om barns og unges verdier og tidsbruk.

For å oppnå dette vil vi etablere et TV-tilbud til barn og unge som er tilpasset dem – og befinner seg på de flatene de bruker. Her vil vi formidle sunn og god underholdning, samt kristne verdier. Et av målene er å samle og styrke kvaliteten på de kristne videotilbudet som allerede finnes, samt oppmuntre flere organisasjoner til å ta i bruk TV i formidlingen. Derfor vil vi gjerne snakke med dere om programmer som kan oppfylle vårt felles oppdrag: 

Magasinprogram: Vi ønsker særlig gode magasinprogram som formidler kristne verdier. Sang, konkurranser, fortellinger og opplevelser kan bli elementer i slike programmer, og programlederne kan få stor betydning som rollemodeller for barn og unge. Mye av dette kan produseres med relativt enkle midler.

Dokusåper og dramaproduksjoner: Dette er dyrere produksjoner og krever et større budsjett. Men dokusåper og dramaproduksjoner kan også skape identifikasjon og gi hjelp til å tolke livet på måter som mer underholdningspregede programmer ikke har mulighet til. Dessuten er programmene mer tidløse og kan få stor rekkevidde.

Arrangementsformidling: Noen organisasjoner arrangerer barnemater eller gudstjenester som produseres til storskjerm. Disse kan få langt større rekkevidde hvis de sendes direkte på TVL eller gjøres om til program som sendes i ettertid. 

TV-aksjon: Mange barne- og ungdomsorganisasjoner har et arbeid som fortjener oppmerksomhet. En søndag i måneden arrangerer vi TV-aksjon til støtte for slike organiasjoner. Ta kontakt for å undersøke om din organisasjon kan være aktuell for samarbeid om en slik aksjon.

Betalte tjenester

Studioleie og prosjektledelse: Trenger dere hjelp til å få programprosjektet i havn? Vi har kompetansen, utstyret og fasilitetene. Dessuten har vi en sammenfallende interesse: Dere ønsker å gjøre dette så enkelt og rimelig som mulig. Vi ønsker at flest mulig kristne organisasjoner skal se seg tjent med å bruke TV til å formidle budskapet sitt og er derfor tjent med at dere får så høy kvalitet som mulig til lavest mulig pris.

Sponsing: Noen programmer blir bare til hvis utgiftene dekkes gjennom sponsing. Vi ønsker å produsere innhold som sammenfaller med kristne barne- og ungdsomorganisasjoners oppdrag. Organisasjoner som ikke har som formål å drive næringsvirksomhet har mulighet til å sponse barne- og ungdomsprogram. Dere får synlighet i form av en sponsorplakat før og etter programmet.

Content reklame: Reklame rettet mot barn er ikke tillatt på norske kanaler. Men mange voksne seere støtter gjerne organisasjoner som formidler tro og verdier til barn og unge. Ønsker dere å informere støttespillerne om deres arbeid? Content reklame er en video som er betydelig lengre enn et vanlig reklameinnslag. Det kan ta form av en reportasje eller informasjonsprogram, og dere kan oppfordre til å støtte arbeidet på konkrete måter. Programmet vil bli merket «annonsørinnhold» for å markere forskjellen på dette programmet og redaksjonelt innhold på TVL. 

Tradisjonell reklame: En god reklamevideo appellerer normalt langt sterkere enn et trykt budskap. Kortere reklamevideoer som oppfordrer til handling kan være effektive virkemidler, men reklamevideoer kan også være viktige profileringsvirkemidler. På internett er slike videoer lett å overse eller velge bort. På TVL vil budskapet få en helt annen oppmerksomhet. Seerne har valgt kanalen på grunn av sin spesielle interesse for tematikken – noe som gjerne innebærer høyere motivasjon for å respondere på budskapet. Dessuten får du mange visninger for pengene. Les mer om reklame her.

Stillingsannonser: Trenger dere en ny medarbeider? På TVL kan du nå mange flere – og det trenger ikke bli dyrere enn en vanlig annonse. 

Kan dette være interessant for dere? Ta kontakt med oss på e-postadressen tv@vl.no, så avtaler vi et møte.