TVL og bispedømmer

Redaksjonelt samarbeid

Vi har et ønske om å gi seerne gode, forkynnende programmer som samtidig speiler det brede mangfoldet i Kirke-Norge. Fra bispedømmer har vi et særlig ønske om gudstjenester. Vi vil også være i kontakt med bispedømmer om andre arrangementer som arrangeres på dette nivået, og som kan gjøres om til gode programmer.  

Dette er ofte programmer som kan gjennomføres på enkle og rimelige måter. Vi gir anledning til å ta opp kollekt i gudstjenester og andre forkynnende program, noe som gir en god mulighet til å få dekket kostnadene ved produksjonen – eller midler til andre prosjekter bispedømmet er involvert i. 

For bispedømmer som ønsker å gjennomføre talkshow i profesjonelt studio kan dette ordnes uten høye kostnader i Oslo-området. Bispedømmets eget lokale/kirkebygg kan også være et egnet produksjonssted for slike program.

Bispedømmets administrasjon har ofte oversikt over faglige ressurser innen konkrete felt som sang, musikk, sjelesorg, diakoni, m.m. Dette kan være aktuelt for TVL å benytte seg av i ulike programformater.

Betalte tjenester

TVL tilbyr en rekke tjenester som kan sette bispedømmet og biskopens virksomhet på kartet. Ved å bruke disse tjenestene bidrar bispedømmet til å gjøre TVL tilgjengelig for seere over hele landet.

Vi tilbyr: 

Studioleie og prosjektledelse: Trenger dere hjelp til å få programprosjektet i havn? Vi har kompetansen, utstyret og fasilitetene. Dessuten har vi en sammenfallende interesse: Dere ønsker å gjøre dette så enkelt og rimelig som mulig. Vi ønsker at flest mulig kristne organisasjoner skal se seg tjent med å bruke TV til å formidle budskapet sitt og er derfor tjent med at dere får så høy kvalitet som mulig til lavest mulig pris.

Sponsorplakater: Noen programmer er bare mulig hvis sponsorer dekker kostnadene ved å kjøpe sponsorplakater før og etter programmet. Man kan sponse hele eller deler av et program, Mange synes det er for dyrt å sponse hele programmer eller serier, men det er fullt mulig å bidra med litt, for eksempel en tredel av en episode. Dere får en sponsorplakat før og etter programmet som takk.

Reklamefilmer for arrangement og tilbud: Dersom bispedømmet har et arrangement, fysisk eller på TV, som man ønsker å gjøre seerne oppmerksom på, kan TV-annonser være et kraftfullt middel. Mange tenker at dette er vanskelig og dyrt. Vi tror dere kan bli positivt overrasket. Les mer om reklame her.

Stillingsannonser: Trenger bispedømmet nye medarbeidere? På TV kan dere nå mange flere – og det trenger ikke bli dyrere enn en vanlig annonse.

Ønsker dere mer informasjon om dette? Ta kontakt på e-post tv@vl.no.