TVL og diakonale organisasjoner og stiftelser

Redaksjonelt samarbeid

Diakonale institusjoner er viktige aktører i det norske sivilsamfunnet. Det ønsker vi at de skal være på TVL også. Vi vil derfor gjerne snakke med dere om programmer som kan oppfylle vårt felles oppdrag: 

TV-aksjon: Mange diakonale organisasjoner har et arbeid som fortjener oppmerksomhet. En søndag i måneden arrangerer vi TV-aksjon til støtte for slike organiasjoner. Ta kontakt for å undersøke om din organisasjon kan være aktuell for samarbeid om en slik aksjon.

Dokumentarer eller andre opplysende program: Diakonale bevegelser har en rik og spennende historie og virksomhet som allmennheten – såvel som egne støttespillere – kjenner altfor dårlig til. Dersom dere ønsker å lage et program eller serier som forteller denne historien har vi noe å snakke om – for vi ønsker innhold av nettopp denne typen. Dette være en dokumentarfilm, en dokusåpe, et talkshow eller andre formater. 

Temagudstjenester: TVL ønsker å sende gudstjenester fra organisasjoner tilknyttet kirkesamfunn som er medlem av Norges Kristne Råd. Noen diakonale organisasjoner arrangerer gudstjenester med et spesielt fokus, og disse vil vi gjerne formidle på TVL. Det gis anledning til å ta opp kollekt til konkrete formål i slike gudstjenester. 

Arrangementsformidling: Noen organisasjoner arrangerer gjerne spesielle temakonferanser. Disse kan få langt større rekkevidde hvis de sendes direkte på TVL eller gjøres om til program som sendes i ettertid. 

Betalte tjenester

Studioleie og prosjektledelse: Trenger dere hjelp til å få programprosjektet i havn? Vi har kompetansen, utstyret og fasilitetene. Dessuten har vi en sammenfallende interesse: Dere ønsker å gjøre dette så enkelt og rimelig som mulig. Vi ønsker at flest mulig kristne organisasjoner skal se seg tjent med å bruke TV til å formidle budskapet sitt og er derfor tjent med at dere får så høy kvalitet som mulig til lavest mulig pris.

Sponsing: Noen programmer blir bare til hvis utgiftene dekkes gjennom sponsing. Noen av programmene vi planlegger har diakonale siktemål. Vi inviterer diakonale organisasjoner eller stiftelser til å sponse slike programmer. Dere får synlighet i form av en sponsorplakat før og etter programmet.

Content reklame: Har dere et arbeid eller prosjekt dere ønsker å informere skikkelig om? Content reklame er en video som er betydelig lengre enn et vanlig reklameinnslag. Det kan ta form av en reportasje eller informasjonsprogram, og dere kan oppfordre til å støtte arbeidet på konkrete måter. Programmet vil bli merket «annonsørinnhold» for å markere forskjellen på dette programmet og redaksjonelt innhold på TVL. 

Tradisjonell reklame: En god reklamevideo appellerer normalt langt sterkere enn et trykt budskap. Kortere reklamevideoer som oppfordrer til handling kan være effektive virkemidler, men reklamevideoer kan også være viktige profileringsvirkemidler. På internett er slike videoer lett å overse eller velge bort. På TVL vil budskapet få en helt annen oppmerksomhet. Seerne har valgt kanalen på grunn av sin spesielle interesse for tematikken – noe som gjerne innebærer høyere motivasjon for å respondere på budskapet. Dessuten får du mange visninger for pengene. Les mer om reklame her.

Stillingsannonser: Trenger dere en ny medarbeider? På TVL kan du nå mange flere – og det trenger ikke bli dyrere enn en vanlig annonse. 

Kan dette være interessant for dere? Ta kontakt med oss på e-postadressen tv@vl.no, så avtaler vi et møte.