TVL og interesseorganisasjoner

Redaksjonelt samarbeid

TVL har formidling av kunnskap og kristne verdier som et viktig formål. Det deler vi med kristne interesseorganisasjoner. Vi vil derfor gjerne snakke med dere om programmer som kan oppfylle vårt felles oppdrag: 

TV-aksjon: Mange interesseorganisasjoner har et arbeid som fortjener oppmerksomhet. En søndag i måneden arrangerer vi TV-aksjon til støtte for slike organiasjoner. Ta kontakt for å undersøke om din organisasjon kan være aktuell for samarbeid om en slik aksjon.

Dokumentarer eller andre opplysende program: Kristne interesseorganisasjoner har et viktig formidlingsoppdrag, med både allmennheten og kristne støttespillere som målgruppe. Dersom dere ønsker å lage program eller serier som formidler kunnskap som sammenfaller med TVLs oppdrag har vi noe å snakke om – for vi ønsker innhold av nettopp denne typen. Formen være en dokumentarfilm, en dokusåpe, et talkshow eller et underholdningsprogram. 

Arrangementsformidling: Noen organisasjoner arrangerer gjerne spesielle konferanser og samlinger, ofte på sommeren. Disse kan få langt større rekkevidde hvis de sendes direkte på TVL eller gjøres om til program som sendes i ettertid. 

Betalte tjenester

Studioleie og prosjektledelse: Trenger dere hjelp til å få programprosjektet i havn? Vi har kompetansen, utstyret og fasilitetene. Dessuten har vi en sammenfallende interesse: Dere ønsker å gjøre dette så enkelt og rimelig som mulig. Vi ønsker at flest mulig kristne organisasjoner skal se seg tjent med å bruke TV til å formidle budskapet sitt og er derfor tjent med at dere får så høy kvalitet som mulig til lavest mulig pris.

Sponsing: Noen programmer blir bare til hvis utgiftene dekkes gjennom sponsing. Noen av programmene vi planlegger har siktemål som sammenfaller med interesseorganisasjonens arbeid. Vi inviterer organisasjonene til å sponse slike programmer. Dere får synlighet i form av en sponsorplakat før og etter programmet.

Content reklame: Har dere et arbeid eller prosjekt dere ønsker å informere skikkelig om? Content reklame er en video som er betydelig lengre enn et vanlig reklameinnslag. Det kan ta form av en reportasje eller informasjonsprogram, og dere kan oppfordre til å støtte arbeidet på konkrete måter. Programmet vil bli merket «annonsørinnhold» for å markere forskjellen på dette programmet og redaksjonelt innhold på TVL. 

Tradisjonell reklame: En god reklamevideo appellerer normalt langt sterkere enn et trykt budskap. Kortere reklamevideoer som oppfordrer til handling kan være effektive virkemidler, men reklamevideoer kan også være viktige profileringsvirkemidler. På internett er slike videoer lett å overse eller velge bort. På TVL vil budskapet få en helt annen oppmerksomhet. Seerne har valgt kanalen på grunn av sin spesielle interesse for tematikken – noe som gjerne innebærer høyere motivasjon for å respondere på budskapet. Dessuten får du mange visninger for pengene. Les mer om reklame her.

Stillingsannonser: Trenger dere en ny medarbeider? På TVL kan du nå mange flere – og det trenger ikke bli dyrere enn en vanlig annonse. 

Kan dette være interessant for dere? Ta kontakt med oss på e-postadressen tv@vl.no, så avtaler vi et møte.