TVL og kirkesamfunn

Redaksjonelt samarbeid

Kirkesamfunn er viktige aktører i det norske sivilsamfunnet. Det ønsker vi at de skal være på TVL også. Vi vil derfor gjerne snakke med kirkesamfunn om programmer som kan oppfylle vårt felles oppdrag:

Forkynnende program: TVL ønsker å sende gudstjenester og andre program med forkynnelse (gjerne i form av talkshow) fra alle kirkesamfunn som er medlem av Norges Kristne Råd. Noen av kirkesamfunnene ønsker at lokalmenighetene skal gjøre dette på eget initiativ, andre ønsker å organisere dette sentralt.

Arrangementsformidling: Kirkesamfunn har ofte storsamlinger for medlemmer om sommeren eller ved andre anledninger. Møter, konserter og andre arrangementer i disse samlingene produseres ofte til storskjerm. Disse kan få langt større rekkevidde hvis de sendes direkte på TVL eller gjøres om til program som sendes i ettertid.

Opplysende program: Kirkesamfunn og bevegelser i Norge har en rik og spennende historie og virksomhet som allmennheten – såvel som egne medlemmer – kjenner altfor dårlig til. Dersom dere ønsker å lage et program eller serie som forteller denne historien har vi noe å snakke om – for vi ønsker innhold av nettopp denne typen. Dette kan ta form av et populærvitenskapelig show, en dokumentarfilm, en konkurranse, en dokusåpe eller andre ting.

Temaprogram: Kirkesamfunnene i Norge har gjerne ulike fokusområder som kan inspirere og berike menneskers liv. Dette kan forvandles til engasjerende studiobaserte temaprogram som kan få mange seere på TVL.

TV-aksjon: Mange kirkesamfunn har misjonsarbeid eller diakonalt arbeid som fortjener spesiell fokus. TVL har vedtatt å sende en TV-aksjon en gang i måneden til støtte for slike organiasjoner.

Betalte tjenester

Studioleie og prosjektledelse: Trenger dere hjelp til å få programprosjektet i havn? Vi har kompetansen, utstyret og fasilitetene. Dessuten har vi en sammenfallende interesse: Dere ønsker å gjøre dette så enkelt og rimelig som mulig. Vi ønsker at flest mulig kristne organisasjoner skal se seg tjent med å bruke TV til å formidle budskapet sitt og er derfor tjent med at dere får så høy kvalitet som mulig til lavest mulig pris.

Sponsing: Noen programmer blir bare til hvis utgiftene dekkes gjennom sponsing. Ett eksempel på slike program er magasinprogramserien Vårt kristne land – et inspirerende møte med kristent arbeid over hele landet. Vi inviterer kirkesamfunn til å sponse ett eller flere program i denne serien. Dere får en sponsorplakat før og etter programmet.

Content reklame: Har dere et arbeid eller prosjekt dere ønsker å informere skikkelig om? Content reklame er en video som er betydelig lengre enn et vanlig reklameinnslag. Det kan ta form av en reportasje eller informasjonsprogram, og dere kan oppfordre til å støtte arbeidet på konkrete måter. Programmet vil bli merket «annonsørinnhold» for å markere forskjellen på dette programmet og redaksjonelt innhold på TVL.

Tradisjonell reklame: En god reklamevideo appellerer normalt langt sterkere enn et trykt budskap. Kortere reklamevideoer som oppfordrer til handling kan være effektive virkemidler, men reklamevideoer kan også være viktige profileringsvirkemidler. På internett er slike videoer lett å overse eller velge bort. På TVL vil budskapet få en helt annen oppmerksomhet. Seerne har valgt kanalen på grunn av sin spesielle interesse for tematikken – noe som gjerne innebærer høyere motivasjon for å respondere på budskapet. Dessuten får du mange visninger for pengene. Les mer om reklame her.

Stillingsannonser: Trenger dere en ny medarbeider? På TVL kan du nå mange flere – og det trenger ikke bli dyrere enn en vanlig annonse.

Kan dette være interessant for dere? Ta kontakt med oss på e-postadressen tv@vl.no, så avtaler vi et møte.