TVL og menigheter

Redaksjonelt samarbeid

Vi vil gi seerne gode, forkynnende programmer som samtidig speiler det brede mangfoldet i Kirke-Norge. En rekke menigheter, både i Den norske kirke og andre kirkesamfunn, har sagt ja til å levere innhold til kanalen, men det er plass til flere. Fra lokale menigheter har vi et særlig ønske om gudstjenester, samt talkshow med og uten sanginnslag.

Dette er programmer som kan gjennomføres på enkle og rimelige måter. Vi gir anledning til å ta opp kollekt i programmet, noe som gir menigheten en god mulighet til å få dekket kostnadene ved produksjonen – eller midler til andre prosjekter menigheten er involvert i.

For menigheter som ønsker å gjennomføre talkshow i profesjonelt studio kan dette ordnes uten høye kostnader i Oslo-området. Menighetens eget lokale/kirkebygg kan også være et egnet produksjonssted for slike program.

Vi ønsker også kontakt med menigheter som ønsker å produsere kveldsandakten Ord for natten i vårt studio.

Dersom dere er en menighet som har investert ekstra ressurser i videoproduksjon – ta gjerne kontakt for å snakke om andre programformater!

NB: Vi registrerer menigheters interesse for å levere forkynnende programmer til TVL i et eget skjema. Gå til skjemaet her.


Betalte tjenester

TVL tilbyr en rekke tjenester som kan sette menigheten på kartet og gjøre seerne oppmerksom på deres arbeid. Ved å bruke disse tjenestene er dere med på å gjøre TVL mulig for seere over hele landet.

Vi tilbyr:

Studioleie og prosjektledelse: Trenger dere hjelp til å få programprosjektet i havn? Vi har kompetansen, utstyret og fasilitetene. Dessuten har vi en sammenfallende interesse: Dere ønsker å gjøre dette så enkelt og rimelig som mulig. Vi ønsker at flest mulig kristne organisasjoner skal se seg tjent med å bruke TV til å formidle budskapet sitt og er derfor tjent med at dere får så høy kvalitet som mulig til lavest mulig pris.

Sponsorplakater: Noen programmer er bare mulig hvis sponsorer dekker kostnadene ved å kjøpe sponsorplakater før og etter programmet. Mange menigheter synes det er for dyrt å sponse hele programmer eller serier, men det er fullt mulig å bidra med litt, for eksempel en tredel av en episode. Dere får en sponsorplakat før og etter programmet som takk.

Ukens menighet: Dette er en såkalt innholdsannonse som presenterer din menighet i reportasjeform. Seeren får møte menneskene og arbeidet som gjøres i menigheten. Innholdet merkes med «Annonsørinnhold» og blir vist på kanalen flere ganger i løpet av en uke. Den vil også bli tilgjengelig under tjenesten Finn din menighet i vår web-TV-portal – og kan i tillegg brukes på andre flater som dere måtte ønske.

Reklamefilmer for arrangement og tilbud: Dersom menigheten har et arrangement, fysisk eller på TV, som man ønsker å gjøre seerne oppmerksom på, kan TV-annonser være et kraftfullt middel. Mange tenker at dette er vanskelig og dyrt. Vi tror du kan bli positivt overrasket. Les mer om reklame her.

Stillingsannonser: Trenger menigheten en ny medarbeider? På TV kan du nå mange flere – og det trenger ikke bli dyrere enn en vanlig annonse.

Ønsker du mer informasjon om dette? Ta kontakt på e-post tv@vl.no.