TVL og misjonsorganisasjoner

Redaksjonelt samarbeid

TVL har formidling av det kristne budskapet som et viktig formål. Det deler vi med kristne misjonsorganisasjoner. Vi vil derfor gjerne snakke med dere om programmer som kan oppfylle vårt felles oppdrag: 

TV-aksjon: Mange misjonsorganisasjoner har et arbeid som fortjener oppmerksomhet. En søndag i måneden arrangerer vi TV-aksjon til støtte for slike organiasjoner. Ta kontakt for å undersøke om din organisasjon kan være aktuell for samarbeid om en slik aksjon.

Gudstjenester og oppbyggelige talkshow: Mange misjonsorganisasjoner driver forsamlingsarbeid og arrangerer gudstjenester og oppbyggelige møter. Vi ønsker å formidle slike gudstjenester på TVL. Vi ønsker også å formidle andre forkynnende program, for eksempel i form av talkshow. Det gis anledning til å ta opp kollekt til arbeidet i slike program. Vi ønsker også kontakt med organisasjoner som ønsker å produsere kveldsandakten Ord for natten i vårt studio. 

Dokumentarer eller andre opplysende program: Misjonsorganisasjoner og -bevegelser har en rik og spennende historie og virksomhet som allmennheten – såvel som egne støttespillere – kjenner altfor dårlig til. Dersom dere ønsker å lage et program eller serier som forteller denne historien har vi noe å snakke om – for vi ønsker innhold av nettopp denne typen. Dette være en dokumentarfilm, en dokusåpe, et talkshow eller andre formater. 

Arrangementsformidling: Noen organisasjoner arrangerer gjerne spesielle konferanser og samlinger, ofte på sommeren. Disse kan få langt større rekkevidde hvis de sendes direkte på TVL eller gjøres om til program som sendes i ettertid. 

Betalte tjenester

Studioleie og prosjektledelse: Trenger dere hjelp til å få programprosjektet i havn? Vi har kompetansen, utstyret og fasilitetene. Dessuten har vi en sammenfallende interesse: Dere ønsker å gjøre dette så enkelt og rimelig som mulig. Vi ønsker at flest mulig kristne organisasjoner skal se seg tjent med å bruke TV til å formidle budskapet sitt og er derfor tjent med at dere får så høy kvalitet som mulig til lavest mulig pris.

Sponsing: Noen programmer blir bare til hvis utgiftene dekkes gjennom sponsing. Noen av programmene vi planlegger har siktemål som sammenfaller med misjonsorganisasjonenes arbeid. Et eksempel på slike program er Vårt kristne land – et magasinprogram som forteller om det kristne arbeidet som skjer over hele landet. Et annet eksempel er et inspirasjonsprogram om misjon. Vi inviterer misjonsorganiasjoner til å sponse slike programmer. Dere får synlighet i form av en sponsorplakat før og etter programmet.

Content reklame: Har dere et arbeid eller prosjekt dere ønsker å informere skikkelig om? Content reklame er en video som er betydelig lengre enn et vanlig reklameinnslag. Det kan ta form av en reportasje eller informasjonsprogram, og dere kan oppfordre til å støtte arbeidet på konkrete måter. Programmet vil bli merket «annonsørinnhold» for å markere forskjellen på dette programmet og redaksjonelt innhold på TVL. 

Tradisjonell reklame: En god reklamevideo appellerer normalt langt sterkere enn et trykt budskap. Kortere reklamevideoer som oppfordrer til handling kan være effektive virkemidler, men reklamevideoer kan også være viktige profileringsvirkemidler. På internett er slike videoer lett å overse eller velge bort. På TVL vil budskapet få en helt annen oppmerksomhet. Seerne har valgt kanalen på grunn av sin spesielle interesse for tematikken – noe som gjerne innebærer høyere motivasjon for å respondere på budskapet. Dessuten får du mange visninger for pengene. Les mer om reklame her.

Ukens menighet: Dette er en såkalt innholdsannonse som presenterer en forsamling eller menighet i reportasjeform. Seeren får møte menneskene og arbeidet som gjøres i menigheten. Innholdet merkes med «Annonsørinnhold» og blir vist på kanalen flere ganger i løpet av en uke. Den vil også bli tilgjengelig under tjenesten Finn din menighet i vår web-TV-portal – og kan i tillegg brukes på andre flater som dere måtte ønske.

Stillingsannonser: Trenger dere en ny medarbeider? På TVL kan du nå mange flere – og det trenger ikke bli dyrere enn en vanlig annonse. 

Kan dette være interessant for dere? Ta kontakt med oss på e-postadressen tv@vl.no, så avtaler vi et møte.