Visuelt uttrykk

Hvordan rigger du studioet eller kirkelokalet når du lager program til TVL?

TVL vil samarbeide med menigheter og organisasjoner om levering av gudstjenester, talkshows og andre programmer til kanalen.

Under pandemien har mange skaffet seg utstyr og kompetanse på videoproduksjon, men det er store forskjeller på nivået. Noen ligger langt framme, mens mange kan bli gode nok med bitte litt mer utstyr, samt noe mer kunnskap og bevissthet.

I denne artikkelen får du tips og råd, slik at produksjonen kan komme opp på et nivå som fungerer på en riksdekkende TV-kanal.

Gudstjenester

Skal du strømme til TVL bør du ha minst tre kameraer. Lyd må hentes inn i anlegget fra mikrofoner. Det kan være en god investering å få en kompetent person til å gjennomgå lydopplegget.

Lys: I mange tilfeller er det behov for bedre belysning av objektene som får kamera rettet mot seg. Lyset bør komme fra flere retninger og være tilstrekkelig til å redusere skygger.

Eksempler:

Kameraplassering og utsnitt: Kamera skal normalt plasseres i ansiktshøyde (unngå galleriet hvis det er mulig, hvis ikke skal kamera fra denne vinkelen kun brukes til oversiktsbilder). Utsnittet skal aldri være større enn det man behøver for å se hva som skjer. I praksis er det sjelden flere enn en som agerer samtidig. Da fokuseres den personen så mye som mulig.

Valget i eksemplet ovenfor vil avhenge av hvor mye motivet beveger seg, men altfor mange menigheter vil intuitivt velge det første alternativet, og kan med fordel zoome kraftig inn. Sjekk gjerne hvordan NRK gjør det, og forsøk å etterligne dem.

Også når man skal vise en gruppe mennesker, som et kor, kan det lønne seg å zoome inn på maks tre personer samtidig.

Fokus på detaljer: Det er en stor fordel om kamera tidvis fokuserer på (godt nok belyste) enkeltdetaljer i kirkerommet, for eksempel en lysglobe eller en pyntegjenstand. Dette kan brukes som variasjon under sang og andre hendelser.

Eksemplene under er hentet fra strømmegudstjenester i norske menigheter, det siste fra en NRK-gudstjeneste. De to siste eksemplene ble vist med en sakte bevegelse med kameraet. Det fungerte svært godt.

Talkshow og panelsamtaler

Interiør og dekor: Deler av Kirke-Norge er inspirert av USA. Det gjelder også på TV. I talkshow bruker man gjerne en maksimalistisk, overlesset stil med mange farger og detaljer.

TVL vil gå i motsatt retning. Vi ønsker et enkelt og stilrent uttrykk. Dette er ikke bare lettere å planlegge, det gjør at seerens oppmerksomhet rettes mot det viktigste. Dessuten sørger det for at tekstingen blir lett å se.

Detaljene: Dette gjelder også på detaljnivået. Det er ofte her inntrykket av «hjemmelaget TV» skapes. På TV kan ingen detaljer være tilfeldige.

Møbler skal være enkle og fargene gjennomtenkte. Ledninger og unødvendige gjenstander som deltakeres vesker, etc. skal ryddes bort. Dette gjelder også i direktesendte panelsamtaler, o.l.

Brukes bord, skal normalt kun krus til gjestene stå på dette (evt også noen telys). Ikke bruk glass eller flasker. Krusene skal være like, i nøytrale farger.

Dersom programlederen trenger manus eller notater, skal dette være trykt på kort med en nøktern og nøytral bakside, for eksempel i en farge som passer til innredningen i studio.  

Profilering: Logoer eller navn fra produsent eller programeier skal ikke være synlig i opptaket, men kan komme fram i programmets avslutning. Eneste unntak fra regelen kan gis hvis logoen er en integrert, fysisk del av studio. Alle studio som brukes i programmer skal godkjennes på forhånd av TVL.

Kameravinkling og lys: De samme prinsippene gjelder her som for gudstjenester: Aktørene må være godt belyst, og utsnittene må være tett på. Et talkshow som viser for store utsnitt blir fort kjedelige, om innholdet er aldri så bra.

Alle programmer

Vi ønsker teksting av forhåndsinnspilte program, men også direktesendte programmer trenger en viss mengde informasjon til seeren.

Denne informasjonen på presenteres på en estetisk og ryddig måte. Mer informasjon om dette gis i artikkelen Tekniske krav.

Gå tilbake til startsiden