– Et riktig tidspunkt for en kristen TV-satsning

For 20 år siden var hun hele Norges TV-prest. Nå mener hun interessen og nysgjerrigheten for religion er større enn noensinne.

– Er det bruk for TVL, Sunniva Gylver? 

– Ja, det er åpenbart. På  mange nivåer.

Vi snakker med en av Norges mest kjente prester. Det ble hun på midten av nittitallet, etter et intervju med Per Anders Nordengen i baksetet på en drosje. Han var programleder for Nåde den som tror, det friskeste livssynsprogrammet på riksdekkende TV den gangen. Gylver gjorde så sterkt inntrykk på produsenten at hun rykket opp til programleder kort tid etter. 

Senere har hun ledet Deilig er jorden på TV 2 og Kassa blanka på NRK. Hun har også samarbeidet med TV Inter og Egil Svartdahl. Nå er hun sokneprest i Fagerborg kirke, lektor i praktisk teologi, forfatter og premissleverandør for den stadig pågående debatten om kristendommens og religionens plass i samfunnet.

– Seerne må kjenne igjen troen sin

– Samfunnet blir stadig mer sekularisert. Stadig færre har en person med en aktiv tro tett på livet sitt, og den religiøse analfabetismen øker. Samtidig brukes religionen i økende grad som et verktøy i identitetspolitikken. Da trenger vi en god kristen TV-kanal, sier Gylver.

– Hva legger du i «en god kristen TV-kanal»? 

– De etablerte kirkesamfunnene og organisasjonene har overlatt TV-arenaen til miljøer med en svart-hvit og usunn teologi.

Sunniva Gylver

– De etablerte kirkesamfunnene og organisasjonene har i stor grad overlatt TV-arenaen til miljøer med en svart-hvit og usunn teologi. Kristendommen vi finner på disse kanalene representerer en veldig liten del av norske troende. Vi trenger en kanal som kan vise fram tro som seerne kan kjenne seg igjen i. Som både viser fram bredden i Kirke-Norge og treffer bredden i befolkningen. 

Sunniva Gylver er en av fire andaktsholdere i den populære TV Inter-serien Plussord. Fra venstre: Andreas Hegertun, Sunniva Gylver, Egil Svartdahl og Lisa Børud. Foto: Tuva Skare
– Ingen har spurt om de tror på Gud før

Hun gjør en liten omvei for å forklare det siste. Går tilbake til dagene etter 22. juli 2011. Én million nordmenn fant veien til Oslo domkirke den første uken etter de uhyggelige hendelsene. 

– Jeg vil anslå at åtte av ti som tok imot nattverden da, ikke hadde gjort det før. Flere ga på ulike måter uttrykk for at når verden falt sammen, måtte de ha noe konkret å holde fast i, noe som fortalte dem at Gud og kjærligheten er sterkere enn døden.

Gylver mener det er disse menneskene en kristen TV-kanal må henvende seg til. Mennesker som under vanlige omstendigheter ikke ville oppsøkt kirken.

– Vi trenger en kanal som både viser fram bredden i Kirke-Norge og treffer bredden i befolkningen.

Sunniva Gylver

Hun møter dem som sokneprest på Fagerborg. De er innom kirken på grunn av livssituasjonen de står i akkurat da.

– Ingen har spurt dem om de tror på Gud før. Men fordi de har et barn som skal døpes, eller et litt eldre barn som synger i koret, er det naturlig å komme inn på slike tema. Og de svarer gjerne: «Jeg vet ikke om jeg tror. Men hvis jeg må velge, da er nok troen sterkere enn ikke-troen.»

Gylver blir ivrig når hun snakker om denne gruppen. Hun mener de stadig får presentert den polariserte troen, den som skaper motsetninger og splittelse.

– Tro egner seg ikke til boksekamp. Det er den kloke samtalen vi trenger.

Sunniva gylver

– Vi trenger en kanal som på en klok måte kan forvalte den mobiliseringskraften som religion på godt og vondt er. Tro egner seg ikke til boksekamp. En TV-kanal med bredden av kristne organisasjoner bak seg kan ha muskler til å gi den kloke samtalen plass. Det er den samtalen vi trenger.

– Vi er et sted på en skala

– Tro egner seg ikke til boksekamp

Sunniva Gylver

Hun mener oppdelingen av samfunnet i troende og ikke-troende er en «lite fruktbar forenkling», og er ikke alene om det synspunktet. Også i norske frikirker, har man sluttet å sette merkelappen ikke-troende på mennesker. I stedet snakker man om «folk som ikke er så ofte i kirken» eller «som ikke tror så mye». 

– De fleste av oss er et sted på en skala mellom tro og ikke-tro. Vi trenger en kanal som kan gjøre dette rommet større, slik at folk oppdager hvor mange koblinger til tro de har i livet sitt. Mitt inntrykk er at det er langt større interesse og nysgjerrighet for religion nå enn før. Men mange uttrykker også fordommer. Derfor tror jeg tidspunktet for å satse er riktig nå.

Trikken til Sunniva Gylver er framme ved Fagerborg kirke, som fortsatt er stengt for vanlige gudstjenester. Nå venter stabsmøte, og en rekke andre møter. Men før hun avslutter, vil Gylver understreke noe hun også tidligere har løftet fram i samtalen om tro:

– Mitt inntrykk er at det er langt større interesse og nysgjerrighet for religion nå enn før.

Sunniva Gylver

– Vi trenger en kanal som kan utfordre det sekulære. Religionskritikk er bra og nødvendig, men det er i høy grad også bruk for sekulærkritikk.

Hun mener mye av det vi mennesker ser «ligger bak, ikke foran øynene våre».

– Til en viss grad ser vi det vi forventer å se, enten vi er religiøse eller ikke. Vi må peke på hva som kan gå under radaren hvis man har en ikke-religiøs – og på noen måter reduksjonistisk – tilnærming til virkeligheten. Det er en viktig oppgave for en kristen TV-kanal sier Sunniva Gylver 

LES OGSÅ: Tomm Kristiansen: Skal TVL lykkes må den ha høy kvalitet

Foto øverst: Erlend Berge