Olavsfest inngår samarbeid med TVL

Neste Olavsfest i Tronheim blir en stor begivenhet, også på TVL. – Dette har vi drømt om lenge, sier TV-redaktøren.

Årets Olavsfest i Trondheim hadde fantastiske konserter, og dyptpløyende samtaler.

I framtiden vil enda flere få mulighet til å ta del i begivenhetene på Vårt Lands planlagte TV-kanal TVL. Det er i korte trekk innholdet i avtalen Vårt Land har inngått med Olavsfestdagene i Trondheim.

Endrer samfunnet innenfra

– Vi har allerede et godt samarbeid med Vårt Land om ett av de faste arrangementene på festivalen. Det blir et løft å for oss at TVL vil formidle enda mer av det som skjer på festivalen på TV, sier festivaldirektør Petter Myhr.

Han påpeker at temaene som blir løftet fram på festivalen ofte er sammenfallende med stoff i Vårt Land.

På samme måte som Olavsfest gir Vårt Land plass til viktige impulser som beveger og endrer samfunnet innenfra.

Petter Myhr, direktør for olavsfest

– På samme måte som Olavsfest gir Vårt Land plass til viktige impulser som beveger og endrer samfunnet innenfra. Det er gledelig at de ønsker å satse offensivt på TV, og en god mulighet for oss til å nå lenger ut, sier Myhr.

Bredt blikk på smale tema

Alf Gjøsund, redaktør for TVL-prosjektet, sier at han lenge har drømt om en avtale om formidling av innhold på Olavsfest.

– En samtale om tro og eksistens får lite gjennomslag hvis den bare involverer de innerste sirklene i Kirke-Norge. Olavsfest har maktet å gjøre de smale temaene brede. Mange av arrangementene viser fram kirkens sosiale, etiske og estetiske engasjement på sitt beste. En kanal med TVLs profil kommer ganske enkelt ikke utenom Olavsfest, sier Gjøsund.

Mange av arrangementene på Olavsfest viser fram kirkens sosiale, etiske og estetiske engasjement på sitt beste.

Alf Gjøsund, redaktør for TVL-prosjektet

Hvilke av arrangementene som skal formidles på TV blir et tema for framtidige samtaler.

– Vi er tydelige på at vi vil gjøre Olavsfest til en viktig årlig begivenhet på TVL. Dessuten finnes det mye godt innhold fra tidligere festivaler som fortjener et lengre liv. Dette gleder vi oss til å formidle, sier redaktøren.

Vårt Lands TV-prosjekt fortsetter å inngå avtaler med organisasjoner og andre aktører i Kirke-Norge om samarbeid.

– Det kommer stadig inn positive henvendelser og vi er ikke redde for bredden i prosjektet. Slik jeg ser det øker sjansene for at vi får dette til for hver dag, avslutter Gjøsund.

Foto øverst: Vårt Lands arkiv