Areopagos melder seg på TVL-samarbeidet

Vil lage TV-produksjoner om religionsdialog og trospraksis.

– Jeg tror norsk kristenliv vil være tjent med en så bred og samlende plattform som TVL legger opp til å være. Vi ser konturene av noe som kan bli et viktig økumenisk fellestiltak, sier Silje Kvamme Bjørndal.

Hun er generalsekretær i Areopagos, organisasjonen som fremmer dialog og trospraksis i Norge. 

– Vi ser konturene av noe som kan bli et viktig økumenisk fellestiltak.

Silje kvamme Bjørndal, generalsekretær Areopagos

Areopagos er initiativtaker til de kirkelige dialogsentraene, som det blir stadig flere av. De huser nettverket Etter Kristus, som fremmer og inspirerer til trospraksis i vår tid.

De har over lenger tid også bidratt med kompetanse til kirken for å møte interessen for nyåndelighet med et troverdig, kristent alternativ. Og de driver med dialog og diakonalt arbeid i den buddhistiske kultursfæren, fortrinnsvis i Kina og Hongkong.

Dialog-TV

Nå vil Areopagos utforske mulighetene for å samarbeide med TVL om produksjoner som fremmer disse satsningsområdene i Norge.

– Vi har spennende ideer på bordet om programmer som kan engasjere flere for dialog og trospraksis, sier Kvamme Bjørndal, som undertegnet intensjonsavtalen med TVL i forrige uke.

«En viktig partner»

– Selv om TVL får en tydelig kristen profil, vil dialog og kunnskap om tro og religiøsitet generelt bli en viktig del av tilbudet vårt. På mange måter henger toleransen for kristendom i samfunnet sammen med forståelse og toleranse for tro og religion generelt, sier TVL-redaktør Alf Gjøsund.

Han mener derfor Areopagos kan bli en svært viktig samarbeidspartner for kanalen. 

– På mange måter henger toleransen for kristendom i samfunnet sammen med forståelse og toleranse for tro og religion generelt.

Alf Gjøsund, redaktør for tvl-prosjektet

– De har lang erfaring med religionsdialog som ikke utvisker forskjellene mellom kristendom og andre religioner, men øker kunnskapen og forståelsen – og dermed muligheten for en fredelig sameksistens i Norge. 

«Målet er innenfor rekkevidde»

Areopagos er så langt den åttende kristne organisasjonen som har inngått intensjonsavtale om samarbeid med TVL. I tillegg er Norges Kristne Råd positive til en slik avtale. Flere andre organisasjoner og kirkesamfunn er i skrivende stund i samtale med Vårt Land om lignende avtaler. 

– Mange har sagt at det kan bli svært krevende å samle Kirke-Norge på én TV-kanal. Nå ser vi at målet innenfor rekkevidde, sier Gjøsund.

(Foto øverst: Erlend Berge, Vårt Land)