Dette blir TVLs hovedkvarter

Den nye TV-kanalen blir «samboer» med Kinginstituttet i Pilestredet 27.

– Beliggenheten for TVL kan knapt bli mer sentral, fastslår en fornøyd TVL-redaktør Alf Gjøsund.

I romjulen undertegnet han leiekontrakt for redaksjonslokaler og studio i Pilestredet 27 i Oslo sentrum. I samme kvartal befinner samarbeidspartneren TV Inter seg, samt Pinsebevegelsen, De Frie Evangeliske Forsamlinger og Metodistkirken, for å nevne noen.

– I tillegg kommer jeg på ni andre kristne organisasjoner og kirkesamfunn som har sine hovedkontorer innenfor en radius på noen få hundre meter, legger Gjøsund til.

Høyt under taket

Lokalene ligger i nederste etasje i H-bygget, halvannen meter under bakkenivå.

– Vi har fått veldig hensiktsmessige lokaler. Her er det høyt under taket og plass til et stort studio som både TVL og ulike kirkesamfunn og organisasjoner kan bruke til sine programmer.

Deler av TVLs lokaler før tilpasning. I enden er det plass til et stort nyhets- talkshow- og underholdningsstudio, som ventes ferdig i mars. Lokalene har også plass til 6–10 kontorplasser, møterom, teknisk rom og lagringsområde for studiomøbler. (Foto: TVL)

Før lokalene kan tas i bruk må de innredes og tilpasses. Dette arbeidet starter i januar.

Utleier og nærmeste nabo er Coretta & Martin Luther King Institutt for Fredsarbeid, som blant annet har som mål å «bidra til et bedre samfunn gjennom forebygging av utenforskap». De er i ferd med å pusse opp «sin del» av etasjen, der de skal etablere en base for forebyggende arbeid og aktiviteter blant barn og unge. De innreder også lokaler for kurs og pedagogisk aktivitet.

En albuedult markerer at leiekontrakten er undertegnet. Direktør Thomas Dorg i Kinginstituttet (for anledningen i arbeidsklær) ønsker Alf Gjøsund og TV Vårt Land hjertelig velkommen.
(Foto: Gabriel Nilsen Armijos)

Instituttet ledes av Henrik Syse (styreleder) og Thomas Dorg (direktør) og har et nært samarbeid med Høyskolen for ledelse og teologi.

– Jeg er imponert over hva Thomas Dorg og medarbeiderne i Kinginstituttet har fått til på kort tid, og gleder meg til å få et tett naboskap med dem. Og hvem vet, kanskje kan vi samarbeide om mer enn bare lokaliteter, sier Gjøsund.

Direktør Thomas Dorg sier han er glad for avtalen.

– Det blir spennende å følge med på utviklingen av TVL. Det er fint for oss å dele lokaler med en anerkjent aktør i mediebransjen, som på samme måte som oss nå blir gründere i en etableringsfase.

Heller ikke han avviser andre former for samarbeid.

– Det kan nok hende at vi kan bidra med noen viktige og positive historier fra arbeidet vårt, smiler han.