Drammen Sacred Music Festival på TVL

Vårt Land har undertegnet intensjonsavtale om TV-samarbeid med Kirkelig Dialogsenter Drammen.

Allerede i september i år kan du møte Maja Lunde, Svein Tindberg, Knut Bry, Marthe Valle, og mange flere, på skjermen via Vårt Lands nettsider. De skal delta i en rekke samtaler med NRK-journalist Bjørn Olav Nordahl i forbindelse med Drammen Sacred Music Festival, som arrangeres hver høst.

Sendingene blir mulig gjennom et samarbeid mellom Vårt Lands TVL-prosjekt og Kirkelig Dialogsenter Drammen, som ledes av dialogprest Ivar Flaten (bildet ovenfor). 

Flaten er en av initativtakerne til Drammen Sacred Music Festival, og arrangementets styreleder. 

Stor interesse

– Vi har lett etter en samarbeidspartner som kan være interessert i å sende de gode arrangementene under festivalen, samt andre produksjoner som Kirkelig Dialogsenter er involvert i. Men det viser seg å være vanskelig å få mediene til å gi denne typen programmer plass, sier Flaten.

Alf Gjøsund, redaktør for Vårt Lands TVL-prosjekt, kjenner bildet igjen. 

– Mediehus med bred og allmenn profil vil fort tape penger på smalere saker. Derfor prioriteres det bort. Hos en nisjeaktør som Vårt Land vil derimot innhold om tro og eksistens bli møtt med stor interesse, sier han.

– Dette er en flott mulighet til å vise bredden i TVLs innhold. Alt vi formidler skal være kompatibelt med kristen tro, men ikke alt vil være direkte forkynnelse.

Alf Gjøsund, redaktør for TVL-prosjektet

Gjøsund har merket seg at Drammen Sacred Music Festival trekker til seg kjente profiler i lokalmiljøet.

– Det gjør oss bredere og hjelper oss til å få nye lesere og seere. Derfor kan et samarbeid med Kirkelig dialogsenter i Drammen bety mye for å gjøre tilbudet vårt kjent for nye grupper, sier han.

Ikke bare direkte forkynnelse

– Festivalen formidler ikke bare kristen tro. Hva betyr samarbeidet for kanalens profil?

– Dette er en flott mulighet til å vise bredden i TVLs innhold. Alt vi formidler skal være kompatibelt med kristen tro, men ikke alt vil være direkte forkynnelse, sier Gjøsund.

– Mange programmer vil hjelpe oss til å forstå troens betydning i samfunnet, og øke kunnskapen om religion og livssyn. Andre programmer handler om fellesverdier og mellommenneskelige forhold. Drammen Sacred Music Festival har mye av begge deler og er blitt en fantastisk festival. På mange måter minner den om Olavsfest, som er blitt en bred kirkelig festival i Trondheim, legger han til.

– En bred og samlende kristen TV-kanal vil kunne gi den samme effekten som godt dialogarbeid.

Ivar Flaten, dialogprest

Ivar Flaten tror TVL kan ha stor betydning for vanlige folks oppfatning av tro og religiøs tilhørighet.

– Jeg møter stadig mennesker som har negative oppfatninger om kristendom på grunn av usunne program på andre kanaler. Jeg møter også mennesker som tiltrekkes av slike kanaler fordi de ikke har andre alternativer. En bred og samlende kristen TV-kanal vil kunne gi den samme effekten som et godt dialogarbeid: motvirke fordommer og vise fram nyansene, sier han.

Foto øverst: Erlend Berge