Ekspert: TVL har et suverent utgangspunkt

Han er en av nestorene i den kommersielle TV-bransjen. Og har klokkertro på en kristen TV-kanal.

Foto: Tenk TV

– TV-program av religiøs og reflekterende karakter har falt mellom to stoler i det kommersielle TV-tilbudet. Derfor har de heller ikke fått utvikle seg til å bli det de kunne blitt, sier Bjørn Solvang. 

Han er en kjent figur i TV-bransjen. Med fartstid som toppleder i flere av landets ledende medierådgivnings- og reklamebyråer, samt kommersiell direktør i Discovery, har han vært tungt inne i oppbyggingen av det kommersielle TV-markedet. 

Det siste året har han vært rådgiver for Vårt Lands TV-prosjekt.

– Dette prosjektet har et suverent utgangspunkt, sier han.

«Fjernsynet holder stand»

Mer om det senere. Det Solvang først og fremst kan, er kommersielt TV. I dag er han leder for foreningen Tenk TV, som eies av TV 2, Discovery og NENT, kort sagt Norges tre største TV-aktører. 

– Da er du vel programforpliktet til å mene at vanlig, lineært TV er framtiden? 

– Skal man starte et nytt TV-tilbud er bred distribusjon avgjørende, særlig i starten.

– Lineært TV har sin levetid, som alt annet. Det siste året har bruken gått kraftig opp, men også før pandemien så like mange mange på linær-TV som for 10 år siden. Tidsbruken har derimot sunket betraktelig. Like fullt sitter gjennsnitts-nordmannen fortsatt to timer daglig foran det tradisjonelle fjernsynet. Dette mediet vil være det mest foretrukne i en del  år til.

«Bred distribusjon er avgjørende»

– Noen spør oss hvorfor Vårt Land ikke bare lanserer en strømme-tjeneste. Hvordan ville sjansene for å lykkes være om vi gikk for det? 

– Betydelig mindre. Entusiastene vil alltid finne kanalen på nettet og i app-butikken, men det finnes ikke så mange entusiaster. I utgangspunktet er folk kanskje bare litt interessert. Skal man starte et nytt TV-tilbud er bred distribusjon avgjørende, særlig i starten, svarer Solvang. 

Han mener en vellykket lansering ikke bare handler om å gjøre kanalen tilgjengelig på fjernkontrollen.

Fortsatt troner TV øverst. Det handler om tilgangen til seerens følelser.

– De tradisjonelle TV-distributørene har en veletablert forretningsmodell. Får man dem med på et konstruktivt samarbeid vil 90 prosent av landets befolkning raskt bli klar over hvor kanalen ligger. Det gjør veien langt kortere til å prøve ut innholdet, som selvsagt må være godt. 

Tror på reklame

Det er vanskelig å snakke med Solvang uten å komme inn på TV-annonsering. Det er dette han har jobbet mest med. 

Han sier at TV-reklame fortsatt er «grunnmuren i medieplanen til alle store annonsører i Norge». 

– Reklame-effekter måles over hele verden, og fortsatt troner TV øverst i alle markeder det er naturlig å sammenlikne seg med. Det handler om tilgangen til seerens følelser.

– Har du noen gratis tips til kristne organisasjoner som vil kommunisere med målgruppen via TV? 

Med de riktige partnerne på laget, vil denne kanalen være aktuell for flere enn de som definerer seg som kristne.

– Det forskes mye på hva som fungerer. Hovedfunnene kan oppsummeres slik: Med god historiefortelling – og et budskap mottakeren kjenner seg igjen i – oppnår man mer både på kort og lang sikt enn gjennom mer direkte «salgsutløsende» reklame. 

«Aktuell for flere enn kristne»

– Hvor store sjanser har TVL til å lykkes? 

– Jeg mener dere har en åpen dør. Ambisjonen om å redefinere kristen-TV er et suverent utgangspunkt. Å dyrke respekt og åpenhet framfor fordommer og splittelse, gir kanalen er langt bredere utgangspunkt enn andre kanaler i sjangeren. 

Noen ganger i livet får vi en spesiell mulighet til å stoppe opp og spørre etter meningen bak det hele.

– Slik jeg har forstått det, vil TVL gjerne gi et bedre tilbud til landets befolkning rundt tematikken livskvalitet, sosialetisk engasjement, kirke og tro. Med de riktige partnerne på laget, vil denne kanalen være aktuell for flere enn de som definerer seg som kristne. Og kanskje er også tidspunktet bedre enn noen gang.

– Du sikter til pandemien? 

– Ja. Noen ganger i livet får vi en spesiell mulighet til å stoppe opp og spørre etter meningen bak det hele. Kanskje gjelder dette ganske mange av oss akkurat nå. 

Les også kommentaren: Plutselig vil «alle» lage kristen-TV