Når ingen monner drar

Plutselig vil «alle» lage kristen-TV.

Foto: Adobe Stock

Visjon Norge har vært i eteren lenge. Kanal 10 kom i 2010, jeg dekket selv oppstarten som relativt fersk Vårt Land-journalist. Nå er det flere som vil starte opp.

Amerikanske TBN har allerede begynt i Sverige. Nå satser de på Norge. Noen norske organisasjoner har meldt seg på, blant annet Norea og Tro og Medier, melder avisen Dagen.

Og de siste dagene har den samme avisen meldt at «ukjent milliardær» står bak planer om å opprette en kanal i regi av oppbyggelsesbladet Evangelisten. Kanalen skal sende hele døgnet og profileres som «Bedehuskanalen».

Mange millioner på TV for få

Det ville være dårlig stil om jeg, som selv representerer Vårt Lands TV-initiativ, gikk hardt ut mot disse tiltakene. Men jeg konstaterer at de har forankring i ganske begrensede miljøer. Så langt jeg kan se representerer de også en tradisjonell måte å tenke kristen-TV på. Her bruker man veldig mange millioner kroner på å lage TV for få seere. Hvis det skjer, kan resultatet fort bli at ingen monner drar.

De kristne stemmene blir lett å avvise hvis de framstår som fragmenterte, marginale og noen ganger uforståelige, sett fra utsiden.

Vi tenker på en helt annen måte: Vi tar ikke bare utgangspunkt i at det kristne budskapet er for alle, og må derfor gjøres tilgjengelig for alle. Vi er også betenkt over en utvikling der kristne miljøer samler seg i flere små rom. De kristne stemmene blir lett å avvise hvis de framstår som fragmenterte, marginale, og noen ganger også uforståelige, sett fra utsiden.

Kvaliteten avgjør

Vårt bilde av Kirke-Norge er ikke slik. Kristne er ikke rare. De er like integrerte, og bidrar minst like positivt i samfunnslivet, gjennom politikk, frivillighet og arbeidsliv, som mennesker uten tro. Når kristent engasjement vises på TV, bør dette komme tydelig fram. Det er ingen grunn til å skape kunstige skiller mellom mennesker.

Mange menigheter har vært svært flinke til å løfte fram dette perspektivet. Organisasjoner som Skaperkraft og Kristne arbeidere har kanskje ulike politiske verdier, men de deltar i samfunnsdebatten på en måte som viser at kristendom angår alle.

Kristne er ikke «rare». De er like integrerte og bidrar minst like positivt i samfunnslivet som alle andre.

Det er dette vi jobber for når vi planlegger å starte opp en TV-kanal med hele bredden av norske kristne organisasjoner i ryggen. I stedet for at noen bruker noen millioner her, andre noen millioner der, håper vi å samle ressursene i en kanal som har så høy kvalitet at den blir et reelt alternativ for vanlige TV-seere.

Dine, mine og naboens TV-preferanser er definert av kommersielt TV. Skal TVL være et alternativ for alle, må vi omdefinere begrepet kristen-TV og hente inspirasjon fra de som lager god TV.

Alf Gjøsund
Alf Gjøsund

Prosjektredaktør for Vårt Lands TV-satsning

Les også: Debatten om mediemakt og «fake news» viser at det mer enn noen gang er behov for seriøse, redaktørstyrte medier