Nær 225.000 i frivillige bidrag

Siden februar har TVL satset mer på bidrag fra seerne. Slik går det.

«Jeg drister meg til å spørre om hvordan det går økonomisk. Hva har TVL fått inn fra seerne fra restart til nå? Hvordan har utviklingen vært per uke eller måned? Tror slike tall vil inspirere oss», skriver en av våre faste bidragsytere til oss.

Vi praktiserer selvsagt åpenhet om hvor store bidrag som kommer fra seerne. Fra 2. februar startet vi med å gi aktiv informasjon om hvordan seere kan støtte oss.

Til sammen har vi fått ganske mange bidrag siden da. Totalt fordeler beløpene seg slik:

Antallet faste bidragsytere i februar var 64. I løpet av mars hadde antallet øket til 85, og per 30. april er tallet 110.

Snittet på de faste bidragene er cirka 250 kroner i måneden. Det betyr at disse alene utgjør omlag 27.500 i månedlige inntekter, til sammen cirka 330.000 i året. For oss er dette en formidabel sum, som dekker utgiftene til ganske mange programmer.

Dette tallet øker imidlertid, og det går i rykk og napp. I løpet av året kan vi ha oppnådd faste årlige inntekter på omlag én million kroner. Disse vil alltid komme i tillegg til mer sporadiske gaver. Det betyr at vi om ett år muligens kan regne med minst 2 millioner kroner i frivillige bidrag det kommende året, med betydelig økning framover.

I tillegg til disse inntektene, har vi inntekter fra reklame. Disse er variable og usikre, det er derfor viktig for oss å bygge opp basen av faste bidragsytere. I denne fasen er dette selvsagt en krevende jobb. Det krever at vi får mye informasjon ut til seerne, noe som er vanskelig med vår lave bemanning.

TVL har lavere utgifter enn de andre kanalene. Vi kan overleve på cirka 500.000 i måneden, men da er det lite igjen til utvikling. Det betyr at vi har en god jobb foran oss for å gjøre kanalen levedyktig. Men det er fullt mulig. Og vi er svært takknemlig for alle som er med på denne dugnaden, det gir oss tro på framtiden.