Navnet TVL fortsetter

Styret i Knif Media AS har konkludert: TVL skal fortsatt hete TVL, men bokstavene får et nytt innhold.

– TVL har rukket å bli godt innarbeidet, vi har derfor landet på å videreføre dette navnet, opplyser Alf Gjøsund, daglig leder i Knif Media og ansvarlig redaktør i kanalen som fortsatt heter det samme.

TVL er imidlertid ikke lenger en forkortelse for navnet TV Vårt Land. Nå har bokstavene fått nytt innhold. Kanalens fulle navn blir TV Logos.

– Logos er et godt ord på mange måter. Det gir assosiasjoner til kunnskap og, rasjonalitet, noe som preger kanalen i dag. Dessuten ønsker vi å utvikle nettopp denne siden av innholdet – med både aktualitet, og dokumentarinnhold.

Gjøsund påpeker at Logos også har en kristen betydning.

– I Det nye testamentet og den tidlige greskspråklige kirken er «logos» nærmest et synonym på Gud som ble menneske. Det utvider perspektivet og inkluderer selve kjernen i det kristne budskapet – som jo henvender seg til hele mennesket. Dermed gir navnet signal om en kristen forankring.

Endringen får liten praktisk betydning i den daglige omtalen av kanalen.

– Vi omtales først og fremst som TVL – men observante seere har merket en bitte liten endring i den lille kanallogoen som er øverst til venstre i TV-ruta. Se forskjellen på gammel og ny logo her:

Gammel logo, med VL uthevet
Ny logo med en L- for Logos

Den gamle logoen er byttet ut med den nye versjonen på flere plattformer, og vil bli endret på alle flater de kommende ukene.

Kontaktperson:

Alf Gjøsund, daglig leder og ansvarlig redaktør
Tlf: 92448666, e-post alf.gjosund@tvl.no

Fridtjof Leif Gillebo, konsernsjef i Knif AS og styreleder Knif Media AS
Tlf: 40405996, e-post gillebo@knif.no

Materiell:

Bilde til fri bruk (krediteres TVL):

TVLs grafiske profil: