To nye organisasjoner har undertegnet avtaler med TVL

Det Norske Misjonsselskap sa først nei. En ny tilnærming fra TVL endret saken. Også ungdomsorganisasjonen vil være med.

Det Norske Misjonsselskap og ungdomsorganisasjonen NMSU har undertegnet intensjonsavtaler om samarbeid med TVL, Vårt Lands planlagte TV-kanal. Det skjer fire måneder etter at avisen Dagen i januar kunne melde at NMS hadde sagt nei til et samarbeid.

Hele tiden positive

Generalsekretær Helge S. Gaard sier at avtalen ikke er en dramatisk snuoperasjon. 

– Vi har hele tiden vært positive til kanalen, men landsstyret fant i januar ikke plass i budsjettet på de premissene som lå til grunn. I likhet med resten av verden har også NMS vært i en økonomisk unntakstilstand på grunn av pandemien. 

I det opprinnelige forslaget fra TVL om samarbeid var bidraget fra NMS spesifisert. I avtalen som nå er inngått, tar man i stedet utgangspunkt i NMS’ egne behov og muligheter. Det betyr lavere terskel og lavere risiko for NMS når de nå deltar i TVL-samarbeidet.

– Vi er innstilt på å bidra til at vi finner gode løsninger. Vi ser verdien av å bruke media aktivt til å formidle det kristne budskapet.

Helge S. Gaard, generalsekretær NMS

Gaard understreker at organisasjonen fortsatt ikke har mulighet til å gå inn med store investeringer i prosjektet. 

– Men vi er innstilt på å bidra til at vi finner gode løsninger. Vi ser verdien av å bruke media aktivt til å formidle det kristne budskapet, det viser vi blant annet gjennom å støtte TV-prosjektet SAT-7 i Midtøsten, sier han. 

Avtalen er ikke juridisk forpliktende, men «synliggjør et ønske fra partenes side om å utvikle og distribuere innhold og konsepter på TV som gjensidig styrker hverandres oppdrag og verdier». 

Innhold for barn og unge
Stig Sunde, daglig leder NMSU

Også Misjonsselskapets barne- og ungdomsorganisasjon NMSU har inngått en intensjonsavtale med TVL om programproduksjon for den yngre målgruppen. Daglig leder, Stig Sunde, sier at partene sammen ønsker å se på mulighetene for at NMSU kan bidra med programproduksjon rettet mot den yngre seergruppen.

– NMSU har et ønske om å nå barn og ungdom med trosopplæring og et globalt fokus i formater som fenger og engasjerer, sier han.

«Den norske kirkes forlengede arm»

TVL-redaktør Alf Gjøsund understreker at det ikke er hvilken som helst organisasjon som knytter seg til Vårt Lands TV-prosjekt.

– Med snart 180 års virksomhet bak seg er NMS Norges eldste misjonsorganisasjon. Hele denne tiden har de fylt posisjonen som Den norske kirkes forlengede arm i misjonsarbeidet. Det betyr mye for oss at de vil være med på denne reisen. 

Han er spesielt glad for at barne- og ungdomsorganisasjonen NMSU selv tok initiativ til å være med på TV-prosjektet.

– Den friske, uformelle kommunikasjonsformen deres treffer målgruppen godt.

Alf Gjøsund

– Jeg ser svært gode ansatser i videoproduksjonene deres. Den friske, uformelle kommunikasjonsformen deres treffer målgruppen godt, dette kan bli veldig bra, sier han.

Til nå har sju kristne organisasjonen inngått intensjonsavtale om samarbeid med TVL. Tidligere har NLM, Troens Bevis, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen og Frelsesarmeen inngått avtaler. I tillegg har Norges Kristne Råd gitt positive signaler om en avtale.

Samarbeidet og de økonomiske rammene skal konkretiseres gjennom samtaler i løpet av året. 

(Foto øverst: Marit Mjølsneset)