Hva innebærer det å være «samlende»?

Snakker vi om «feelgood» kardemomme-TV der uenighet bagatelliseres og ingen utfordres?

Foto: Adobe Stock

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det det siste året. At ambisjonen om å samle et splittet Kirke-Norge på én TV-kanal kommer til å bli veldig krevende, for ikke å si umulig.

Det er lett å forstå pessimismen. Aktørene i Kirke-Norge er uenige om mange ting. Mange opplever at avstanden mellom dem øker. Det finnes tegn på at den observasjonen stemmer, men det finnes også tegn på det motsatte. Jeg skal ikke gå inn i det nå.

Men jeg vil gjerne si noe om hvordan en kristen TV-kanal kan være samlende. Og starte med å rydde bort en av de misforståelsene jeg oftest støter på: at det å være samlende er det samme som å være utydelig.

Det motsatte av samlende

Vi har ikke tenkt å presentere Kirke-Norge som mennesker som «tar hverandres hender og setter oss i ring, vi er hverandres søsken, oss skiller ingen ting». Sangen er fin, men å bruke den som et bilde på situasjonen i Kirke-Norge ville være det motsatte av samlende.

Spørsmålene som splitter Kirke-Norge er langt mer viktig for de ulike aktørene enn som så. Uenighetene handler om grunnleggende ting i teologien: Om hvordan man bruker Bibelen og hvilke svar man gir til søkende mennesker.

På TVL kommer vi ikke til å bagatellisere uenigheten i Kirke-Norge.

På TVL kommer vi ikke til å bagatellisere uenigheten. Tvert imot: Vi har planer om å snakke om den. Ikke på en tabloid, fordomsfull måte, ikke ved å stemple noen, karikere synspunktene deres, definere dem som ureflekterte, feige eller fordomsfulle, men ved å belyse spørsmålene på en grundig og ordentlig måte. Ved å ta partene på alvor. Ved å legge til rette for respektfull dialog.

Jeg tror det er noe av det mest samlende en kristen TV-kanal kan gjøre. Og det er faktisk dette som etterlyses fra ulike aktører. De ønsker ikke at uenighetene skal bagatelliseres. De ønsker respekt for sitt syn.

En samlende tydelighet

En annen ting er like viktig for en samlende TV-kanal: Å være tydelig på kristendommens fundament: Evangeliet handler om Jesus Kristus som døde for våre synder, og sto opp til vår rettferdiggjørelse. Livet som kristen er en daglig omvendelse der vi vender oss bort fra det onde og strekker oss mot det idealet Kristus har vist oss. Dette er kristendommen du vil finne på TVL.

Vi skal ikke kimse av kulturkristendom. Men på denne kanalen vil du få mye mer enn det.

Vi skal ikke kimse av kulturkristendom. Men på TVL vil du få mye mer enn det.

For det tredje finnes det er rekke temaer som kristne ikke bare kan stå sammen om, vi bør gjøre det. Ansvaret for å utbre kristen kunnskap og kristne verdier. Vi snakker om program som bruker alle kjente TV-formater til å

  • spre bibelkunnskap og kirkehistorisk kunnskap
  • vise fram hvordan kristendommen har preget og fortsatt preger kulturen vår
  • vise fram diakoniens betydning og behovene for den
  • løfte menneskeverdet
  • vise fram betydningen av kristen misjon
  • kjempe for kristnes kår i Norge og i utlandet
  • sette et kritisk blikk på egoismen og dens utallige konsekvenser i samfunnet

for å nevne noe.

Feelgood – og det motsatte når det trengs

TVL kommer ikke til å bli en «kardemomme-kanal». Vi kommer til å utfordre så det gjør vondt. Vi kommer til å peke på perspektivene og verdiene som du og jeg så alt for ofte overser eller glemmer.

Vi kommer til å utfordre så det gjør vondt.

Men vi kommer også til å utforske hva det betyr å være elsket. Vi skal vise seerne hvor mye de er verdt, gi håp og livsmot. Derfor er mottoet vårt: Vi hjelper deg å løfte blikket.

Det er vår definisjon av samlende.

Les også: Plutselig vil «alle» lage kristen-TV

Alf Gjøsund
Alf Gjøsund

Prosjektredaktør for Vårt Lands TV-satsning