Misjonsalliansen ønsker TVL velkommen: Dette vil vi være med på!

– Vi har stor sans for Vårt Lands TV-satsning. Dette står høyt på listen over det vi ønsker å få til i 2022, sier Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen.

Organisasjonens oppdrag er å «fremelske verdighet i en urettferdig verden ved å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro».

– Det innebærer også å gjøre kristne i Norge enda mer bevisst på hvordan globale utfordringer rundt fattigdom og urett henger sammen med politikk her i Norge, og de valgene vi alle tar i hverdagen, sier Andersen.

– En TV-kanal som vil det samme, og som makter å gjøre dette på en bred og inkluderende måte, kan bli et fantastisk verktøy.

Andreas Andersen, generalsekretær i MIsjonsalliansen

Han mener at «en TV-kanal som vil det samme, og som makter å gjøre dette på en bred og inkluderende måte, kan bli et fantastisk verktøy».

En ny situasjon

For noen år siden laget Misjonsalliansen en del videoproduksjoner om arbeidet sitt. Siden har det vært mindre satset på TV.

– Noe av problemet har vært at det er vanskelig å få distribuert dette innholdet til flere enn de som besøker Facebook-siden og nettsiden vår. En TV-kanal som ikke bare henvender seg til frivillige i Kirke-Norge – som er en stor gruppe i seg selv – men også til en bredere del av befolkningen endrer dette dramatisk, sier Adersen.

Intensjonsavtalen som er inngått mellom Vårt Land og Misjonsalliansen handler i første omgang om såkalte content-videoer, noe som er definert som annonsørinnhold. Men Misjonsalliansen er også interessert i TVLs planer om TV-aksjoner. Dessuten kan de godt tenke seg å levere redaksjonelt innhold etter hvert.

Sterke fortellinger

Redaktør for TVL-prosjektet, Alf Gjøsund, sier at Misjonsalliansen er sterkt ønsket som deltaker på kanalen.

– De diakonale organisasjonene får alt for lite oppmerksomhet i norsk offentlighet. Det finnes mange sterke fortellinger om mennesker som får verdigheten tilbake gjennom deres arbeid, disse vil vi formidle til det norske folk.

– De diakonale organisasjonene får alt for lite oppmerksomhet i norsk offentlighet.

Alf Gjøsund, redaktør for TVL-prosjektet

Han sier dette også henger sammen med TVLs oppdrag som formidler av verdier.

– De kristne bevegelsene har alltid vært opptatt av mennesker som står utenfor den rike verdens grenser. Resultatet av dette verdigrunnlaget ser vi blant annet i sterkt inkluderende holdninger og et stort ønske om å dele på godene. Dette er verdier som vil stå sterkt på TVL, sier han.

Misjonsalliansen er så langt den tredje organisasjonen som offentliggjør at de vil samarbeide med TVL. De to andre er Norsk Luthersk Misjonssamband og Troens Bevis.

Foto øverst: Øyvind Ganesh Eknes