Norges Kristne Råd sier ja til TVL

Paraplyorganisasjonen for Norges kirker uttrykker glede over Vårt Lands TV-planer. De har sagt ja til en intensjonsavtale om innhold, og er åpen for dialog om å utnevne kringkastingsråd for TVL.

– Når redaktør Alf Gjøsund sier at Kirke-Norge er positiv til TVL-planene, så ble dette bekreftet på vårt styremøte onsdag. I samtalen uttrykte mange kirker også åpenhet for å bidra med innhold på kanalen, sier Erhard Hermansen, generalsekretær for Norges Kristne Råd.

– Vi trenger å synliggjøre kirkens enhet – at vi står sammen om det grunnleggende og samarbeider om mye.

Erhard Hermannsen, generalsekretær i NKR

Rådet er paraplyorganisasjonen for kristne kirkesamfunn i Norge. Paraplyorganisasjonen representerer 22 norske kirkesamfunn. I tillegg har ni kirkesamfunn og organisasjoner observatørstatus i rådet. Alle kirkesamfunn med mer enn 5000 medlemmer har en representant i styret.

Samarbeidsavtale og kringkastingsråd

Styret behandlet TVL som sak i styremøtet onsdag 19. mai. Her var særlig to saker på dagsorden: En intensjonsavtale om samarbeid om TV-innhold mellom NRK og TVL. Og TVLs forespørsel om NKR var åpen for å utnevne et kringkastingsråd for kanalen.

NKRs styre svarte ja på begge spørsmålene. De er åpne for å drøfte en intensjonsavtale om å utvikle og distribuere innhold til TVL. De er også «åpen for en dialog med TVL om mulighetene for å være det organ som utnevner kringkastingsråd til TVL».

– Dette er så langt det viktigste offisielle signalet fra Kirke-Norge om at TVL er et ønsket tiltak. Det gir oss en god ryggdekning.

Alf Gjøsund, redaktør for TVL-prosjektet

Intensjonsavtalen ble undertegnet 1. juni, og er ikke juridisk forpliktende. Den «synliggjør et ønske fra begge parter om å utvikle og distribuere innhold på TV som gjensidig styrker hverandres oppdrag og verdier».

På styremøtet uttrykte NKR også «glede over Vårt Lands satsning på en TV-kanal som har rom for et kristent mangfold og som gir hele Kirke-Norge en stemme». Vedtakene i NKRs styre gjøres ved konsensus.

Vil nå lenger ut

NKR har tatt video aktivt i bruk under den pågående pandemien, ikke minst i julehøytiden. Sammen med TV Inter produserte de blant annet økumenisk gudstjeneste der «Farmenprest» Thor Haavik holdt prekenen, samt Julekort fra hele Norge. Se alle programmene her.

– Vi skulle gjerne sett at slike produksjoner kom bredere ut til folket. Vi trenger å synliggjøre kirkens enhet – at vi står sammen om det grunnleggende, og samarbeider om mye, sier Hermansen.

Alf Gjøsund, redaktør for Vårt Lands TV-prosjekt, er svært glad for NKRs positive signaler om TVL. Han gleder seg til samarbeid og videre drøftinger.

– Dette er så langt det viktigste offisielle signalet fra Kirke-Norge om at TVL er et ønsket tiltak. Det gir oss en god ryggdekning i fortsettelsen av arbeidet med kanalen, sier han.

Saken er oppdatert 2. juni 2021.

(Foto øverst: Erlend Berge, Vårt Land)