Frelsesarmeen med på TVL-laget

– Frelsesarmeens hovedstyre samlet seg i forrige uke om å inngå en intensjonsavtale med TVL, opplyser territoriallederne, Knud David og Lisbeth Welander.

– Vi har hatt gode og oppklarende samtaler med Vårt Land om deres prosjekt, og kommet til at dette er så viktig at vi ønsker å delta, utdyper Welander.

De peker særlig på betydningen av at det kommer et bredt kristent alternativ på TV til den norske befolkningen.

– Vi har sans for den variasjonen av innhold som TVL legger opp til.

Lisbeth og Knut David welander

– Målgruppen for denne kanalen – mennesker som ikke nødvendigvis er menighetsaktive, men som på ulike måter er åpne for kristent innhold – passer vårt oppdrag godt. Vi har sans for den variasjonen av innhold som TVL legger opp til, sier territoriallederne i en uttalelse.

Bredt engasjement

– Hva vil Frelsesarmeen bidra med konkret?

– Vi har undertegnet en intensjonsavtale der vi sier ja til å fortsette samtalen om både redaksjonelt innhold og annonsørinnhold. Frelsesarmeen er en kirke, bevegelse og organisasjon med engasjement både for inkluderende trosfellesskap og for arbeidsområder som rusomsorg, barn, unge, fattigdomsbekjempelse og gjenbruk – for å nevne noe. Dette engasjementet ønsker vi å vektlegge også når vi samarbeider om TV.

Ydmyk TVL-redaktør

TVL-redaktør Alf Gjøsund sier han er ydmyk over tilliten.

– Det er få, om noen, kristne organisasjoner som møtes med så mye respekt i Norges befolkning som Frelsesarmeen. Gjennom mer enn 130 år i Norge har dette særpregede fellesskapet vist at kristendom er langt mer enn bare ord – det er også aktiv tjeneste for mennesker som trenger det.

Gjøsund sier han gleder seg til å vise fram dette engasjementet på TV.

– Når deres musikkorps står midt på Oslo S og spiller kjente salmer står folk i ring rundt med stjerner i øynene.

Alf Gjøsund

– Jeg blir nesten svimmel når jeg ser mulighetene. Frelsesarmeens historie er uhyre spennende, budskapet deres er konkret og positivt utfordrende, og arbeidet deres i dag imponerer. Ikke minst når du hører hva det betyr for dem som har blitt hjulpet tilbake til et liv i verdighet. Det er blant annet denne typen arbeid som er inspirasjon for slagordet vårt: «Vi hjelper deg å løfte blikket».

Han innrømmer at han også er svak for Frelsesarmeens musikk-tradisjon.

– Når deres musikkorps står midt på Oslo S og spiller kjente salmer står folk i ring rundt med stjerner i øynene. At vi skal få formidle dette på TV gjør meg optimistisk på vegne av prosjektet vårt, sier Gjøsund.

Frelsesarmeen er den fjerde organisasjonen i Kirke-Norge som har meldt at de vil samarbeide med TVL. De andre er Norsk Luthersk Misjonssamband, Troens Bevis og Misjonsalliansen.

Foto øverst: Kristianne Marøy, Frelsesarmeen